Schepen Vinden

Schepen Vinden

Zoeken tussen 2500 Ronde & Platbodemjachten en andere informatie

Ons Stamboek kent op dit moment een kleine 2500 schepen. U kunt er in zoeken op alle vastgelegde informatie van de schepen.

Zoek en Vind
Lemsteraak 'De Groene Draeck'

Lemsteraak 'De Groene Draeck'

In 1957 gebouwd voor kroonprinses Beatrix

Gebouwd door de Amsterdamsche Scheepswerf G. de Vries Lentsch Jr., getekend door Ary de Boer.

Bekijk de hele geschiedenis van dit schip in ons Stamboek
'Noordster ST56', een jol met een verhaal

'Noordster ST56', een jol met een verhaal

Wie weet er nog meer?

Na een aantal jaren met veel plezier in de jol te hebben gevaren hebben we besloten dat we dit scheepje graag de komende jaren willen houden. We vinden het zelf een mooie authentieke, bijzondere jol met een verhaal.

We weten nog lang niet alles
De boeier 'Lytse Bever'

De boeier 'Lytse Bever'

Het oudste schip in het Stamboek

In 1820 gebouwd in IJlst door Eeltje Teadzes Holtrop.

Onderwerp van diverse publicaties

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

heeft als doelen:

~  Het historisch behoud van ronde en platbodemjachten
~  Vaststellen van de criteria voor inschrijving
~  Registratie van de schepen en hun eigenaren in het Stamboek
~  Stimuleren en archiveren van de geschiedschrijving

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft besloten om de website een belangrijke plaats te geven in de wijze waarop zij met haar donateurs en alle belangstellenden binnen haar netwerk communiceert. Het Stamboek gaat daarin een centrale plaats innemen.
De schepen, de geschiedenis ervan en de eigenaren door de tijd heen, worden met de mogelijkheden van het huidige digitale tijdperk gepresenteerd. Dat kost tijd. Maar het is een gegeven dat een website altijd in beweging is, net als het Stamboek zelf.

  • Vind een Schip

     

Uitgelichte publicatie

N. Jachtregister 1924-25

Het Nederlandsch Jachtregister 1924-1925, een uitgave van A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland

Uitgelicht schip

Goetzee

Vollenhovense bol
Gebouwd in 1940

     

Bekijk alle Varende Monumenten »

Stamboek schepen in het Nationaal Register Varende Monumenten

Het Stamboek kent een groot aantal schepen met een belangrijke historische waarde die ingeschreven staan in het Nationaal Register varende Monumenten.

Bekijk alle jarigen in 2014 »

Stamboek schepen die in 2014 100 jaar worden

Het oudste schip in het Stamboek is gebouwd in 1820. Daarna zijn er nog vele gevolgd. Gelukkig is een behoorlijk aantal schepen uit de 19-e en het begin van de 20-ste eeuw behouden gebleven.