De criteria in 1968

In het Jaarverslag van 1968 wordt vermeld dat de SSRP serieus werk gaat maken van een set richtiijnen, die gehanteerd gaat worden bij inschrijving van een jacht. Daarnaast hoopt men ook dat deze richtijnen door ontwerpers van nieuwe schepen gehanteerd gaan worden.