Aanpassingen SSRP Criteria augustus 2017

Er zijn in 6 artikelen een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder worden deze artikelen met de nodige toelichting puntsgewijs opgenoemd.
De volledige tekst van de meest recente Criteria kunt u op de pagina Criteria inzien of downloaden. In de tekst van de Criteria worden laatste wijzigingen of aanvullingen in rode kleur aangegeven.

Na een zeer uitgebreid overleg met Hans Voskuil (KNWV, o.a. betrokken bij de uitgifte van Meetbrieven), zijn we tot de conclusie gekomen dat de laatste wijzigingen op de Criteria in mei niet helemaal compleet en goed geformuleerd waren. De wijzigingen moeten voor alle Aanvullende Criteria hetzelfde zijn.

De wijzigingen betreffen bestaande teksten in de laatste versie van de Criteria. Er zijn een aantal waarden in formules gewijzigd en bij controle voldoet 98% van de bestaande vloot ook aan deze nieuwe Criteria. Als een bestaand schip eerder wel, maar nu niet meer aan de deze criteria voldoet, dan mag ze met compensatie daar mee blijven varen (regeling zoals de Blokschouwen met dooskiel). Dit geeft duidelijkheid voor eventuele nieuwe ontwerpen.

Gebruikte afkortingen

In de Criteria worden allerlei afkortingen (relatie met de Meetbrieven) gehanteerd, die in hoofdstuk 7 (gebruikte afkortingen voor de beschrijving van vorm en maat van romp en zeilen) worden uitgelegd. Voor alle duidelijkheid op de website, hebben we deze afkortingen ook in de Begrippenlijst (in de tekst een kringeltje onder het woord, waarop je kunt doorklikken) opgenomen.
In deze wijzigingen wordt bijvoorbeeld de IZ waarde genoemd. Dit is de waarde van de hoogte van de mast vanaf de hommer c.q. vanaf het aangrijpingspunt van de voorstag op de mast naar beneden tot ongeveer de mastbank. Die waarde wordt voor het verkrijgen van de Meetbrief gebruikt voor het meten en bepalen van het zeiloppervlak, m.n. voor het oppervlak van de voor-driehoek. Als we bijv. de lengte van de kluiverboom willen limiteren, is het min of meer logisch daar bij aan te sluiten.

Als je in de praktijk een grotere mast op je schip zet en je verhoogd daarmee de IZ waarde (die om stabiliteitsredenen beperkt is vanwege de LOA - Lengte over Alles), dan moet dus ook het berekende zeiloppervlak worden aangepast.

Uiteindelijk is het uitgangspunt het “historisch” verantwoord beeld van onze Ronde en Platbodemjachten, die we d.m.v. de criteria proberen te bewaken.

Wat is er in Augustus 2017 aangepast?

Aanvullende bepalingen voor Lemsteraken: Rondhouten (art. 6.1.4)

De maximale lengte van de giek wordt bepaald door de afstand tussen een denkbeeldige verlengde lijn  over de achterkant van de achtersteven en de plaats van de lummelbout,  als het grootzeil is  gehesen en de kraanlijn of dirk voldoende is gevierd. De minimale lengte van de giek moet gelijk of meer zijn dan 2/5e deel van de IZ lengte van de mast.

Eveneens toegevoegd:

De lengte van de kluiverboom KLB - LOA, indien aanwezig, dient tenminste 21,9 % van de LOA te zijn, terwijl de maximale lengte hooguit 27,9 % van de LOA mag zijn.

Aanvullende bepalingen voor Schokkers (en dus ook Vollenhovense Schokkers): Rondhouten (art. 6.1.4)

De maximale lengte van de giek wordt bepaald door de afstand tussen een denkbeeldige verlengde lijn  over de achterkant van de achtersteven en de plaats van de lummelbout,  als het grootzeil is  gehesen en de kraanlijn of dirk voldoende is gevierd. De minimale lengte van de giek moet gelijk of meer zijn dan 2/5e deel van de IZ lengte van de mast.

Eveneens toegevoegd:

Art. 6.1.5 De lengte van de kluiverboom KLB-LOA, indien aanwezig, dient tenminste 17,8% van de LOA te zijn, terwijl de maximale lengte hooguit 23,8% van de LOA mag zijn.

6.3 Vallen, schoten en stagen:

6.3.3. In tegenstelling tot het bepaalde in 6.3 van de Algemene Criteria is het voor de Schokkers en Vollenhovense Schokkers toegestaan dat voor de kluiverboom de waterstag van staal, roestvast staal of kunstvezel in de kleuren wit of grijs wordt benut. De verstaging, zijstagen, voorstag en kluiverstag van de mast zijn van staaldraad of roestvast staaldraad, echter bakstagen mogen ook van kunstvezel zijn mits de kleuren wit of grijs worden toegepast. Dit geldt tevens voor de bakstag talies en zwaardtalies.

Aanvullende bepalingen voor Hoogaarzen: Rondhouten (art. 6.1.4)

De maximale lengte van de giek wordt bepaald door de afstand tussen een denkbeeldige verlengde lijn  over de achterkant van de achtersteven en de plaats van de lummelbout,  als het grootzeil is  gehesen en de kraanlijn of dirk voldoende is gevierd. De minimale lengte van de giek moet gelijk of meer zijn dan 2/5e deel van de IZ lengte van de mast.

Eveneens toegevoegd:

Art. 6.1.5 De lengte van de kluiverboom KLB - LOA, indien aanwezig, dient tenminste 17,2 % van de LOA te zijn, terwijl de maximale lengte hooguit 23,4 % van de LOA mag zijn.

6.3 Vallen, schoten en stagen:

6.3.3. In tegenstelling tot het bepaalde in 6.3 van de Algemene Criteria is het voor de Hoogaarzen toegestaan dat voor de kluiverboom de waterstag van staal, roestvast staal of kunstvezel in de kleuren wit of grijs wordt benut. De verstaging, zijstagen, voorstag en kluiverstag van de mast zijn van staaldraad of roestvast staaldraad, echter bakstagen mogen ook van kunstvezel zijn mits de kleuren wit of grijs worden toegepast. Dit geldt tevens voor de bakstagtalies en zwaardtalies.

Aanvullende bepalingen voor Zeeschouwen: Rondhouten (art. 6.1.4)

De maximale lengte van de giek wordt bepaald door de afstand tussen een denkbeeldige verlengde lijn  over de achterkant van de achtersteven en de plaats van de lummelbout,  als het grootzeil is  gehesen en de kraanlijn of dirk voldoende is gevierd. De minimale lengte van de giek moet gelijk of meer zijn dan 2/5e deel van de IZ lengte van de mast.

Eveneens toegevoegd:

Art. 6.1.5 De lengte van de kluiverboom KLB - LOA, indien aanwezig, dient tenminste 12,2 % van de LOA te zijn, terwijl de maximale lengte hooguit 28,2 % van de LOA mag zijn.

6.3 Vallen, schoten en stagen:

6.3.3. In tegenstelling tot het bepaalde in 6.3 van de Algemene Criteria is het voor de Zeeschouwen toegestaan dat voor de kluiverboom de waterstag van staal, roestvast staal of kunstvezel in de kleuren wit of grijs wordt benut. De verstaging, zijstagen, voorstag en kluiverstag van de mast zijn van staaldraad of roestvast staaldraad, echter bakstagen mogen ook van kunstvezel zijn mits de kleuren wit of grijs worden toegepast. Dit geldt tevens voor de bakstagtalies en zwaardtalies.

pdf Archief versie: SSRP Criteria 2017 augustus

Terug naar vorige pagina