Aanpassingen SSRP Criteria december 2006

Het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft besloten om de criteria op een drietal punten aan te passen, n.l. de Algemene Criteria, de maximum lengte Zeeschouwen en de maximum lengte Lemsteraken .

De volledige tekst van de meest recente criteria kunt u hier downloaden. In de criteria worden laatste wijzigingen of aanvullingen in kleur aangegeven.

Wat is er in December 2006 aangepast?

1. Algemene Criteria

Ten aanzien van de houten jachten is artikel 4.5 uitgebreid met  de bepaling dat voor jachten van categorie D weliswaar tevens de  niet traditionele houtsoorten zijn toegestaan maar met dien verstande dat de constructie zodanig moet zijn dat het verloop van de nerven en van de delen, en de afmetingen van de delen, geen verschil laat zien met de traditionele bouwwijze.
Het bestuur heeft tot deze aanpassing besloten om daarmee de zgn. "lattenbouwmethode" in epoxy, en de bouwmethode waarbij eveneens met epoxy gangen, die worden geconstrueerd door dunne delen haaks op elkaar te verlijmen, zonder oog voor de looprichting van de houtnerven aan binnen en buitenzijde van het schip tegen te gaan. De originaliteit van onze schepen is immers mede afhankelijk van het uiterlijk, waarbij de breedte van de gangen en de manier waarop oorspronkelijk het hout daarbij werd verwerkt, mede bepalend zijn .

2. Maximum lengte Zeeschouwen

In de literatuur wordt van oudsher voor Zeeschouwen een maximum lengte van 11 meter genoemd. Er is momenteel echter een duidelijke tendens waarneembaar om zeeschouwen te bouwen die deze lengte overschrijden. Op verzoek van een ontwerper heeft het bestuur zich daarom over dit onderwerp gebogen en op advies van de criteriumcommissie is in de aanvullende criteria voor Zeeschouwen de maximum toelaatbare lengte voortaan gesteld op 12.5 meter.

3. Maximum lengte Lemsteraken

In oktober 2000 is in de criteria de bepaling opgenomen dat de LOA van Lemsteraken maximaal 18.5 m mag bedragen. Nu is ons gebleken dat bij de aanpassing van de aanvullende criteria voor lemsteraken in 2004 deze bepaling per abuis uit artikel 4.2b.l is komen te vervallen.
Deze bepaling is daarom weer in het artikel opgenomen.

pdf Archief versie: SSRP Criteria 2006 december

Terug naar vorige pagina