Aanpassingen SSRP Criteria juli 2007

In 2007 zijn in de criteria een 2-tal wijzigingen doorgevoerd t.a.v. de gaffel van Lemsteraken en de hoogte verschansing bij visserman-aken. 

De volledige tekst van de meest recente criteria kunt u hier downloaden. In de criteria worden laatste wijzigingen of aanvullingen in kleur aangegeven.

Wat is er in Juli 2007 aangepast?

Gaffel Lemsteraken

In de criteria is een wijziging aangebracht in de aanvullende criteria voor lemsteraken en is de bepaling t.a.v. de gaffel aangepast. In de algemene criteria wordt aangegeven dat de gaffel niet anders gevormd mag zijn en geen andere afmetingen mag hebben dan historisch gebruikelijk was, hetgeen betekent dat de gaffel van lemsteraken tenminste een kleine ronding moet hebben. In de aanvullende criteria was dit nader uitgewerkt en werd bepaald dat deze pijlhoogte tussen de 10 – 20% diende te liggen. Omdat echter vrijwel alle oudere schepen een kleinere pijlhoogte bleken te hebben dan deze 10% is dit gewijzigd in tot 5-20%. Voor een aantal oudere aken is het mogelijk dat de pijlhoogte van de gaffel van oudsher zelfs nog iets lager dan 5% ligt. In voorkomende gevallen kan, indien het jachten betreft die zijn gebouwd vóór het tot stand komen van de aanvullende criteria in 1992, hiervoor dispensatie door het bestuur worden verleend.

In hetzelfde artikel is tevens gewijzigd dat de lengte van het bovenlijk van het zeil aan de gaffel (GBL) niet groter mag zijn dan 48% van de lengte van het onderlijk (GOL). Dit was voorheen 44%.

Hoogte verschansing bij visserman-aken

Voorts is, op verzoek van een ontwerper, uitspraak gedaan hoe bij visserman lemsteraken de criteria dienen te worden geïnterpreteerd t.a.v de hoogte van de verschansing van dek tot bovenkant potdeksel. Mag bij visserman-aken de bovenkant van het zetboord worden aangehouden of moet de z.g.n. doorgestrookte potdeksellijn als uitgangspunt worden aangehouden? Daar waar een vast zetbord aanwezig is mag de bovenkant hiervan worden aangehouden bij het meten van de verschansing maar vóór het zetbord dient de rand van het potdeksel te worden aangehouden.

pdf Archief versie: SSRP Criteria 2007 juli

Terug naar vorige pagina