Aanpassingen SSRP criteria november 2005

In de nieuwe versie van de criteria van november 2005 zijn op een 3-tal punten wijzigingen doorgevoerd: de aanvullende criteria voor hoogaarzen en schokkers, criteria over rondhouten en de aanvullende criteria voor zeeschouwen.

De volledige tekst van de meest recente criteria kunt u hier downloaden. In de criteria worden laatste wijzigingen of aanvullingen in kleur aangegeven.

Wat is er in November 2005 aangepast?

Een alerte ontwerper heeft ons geattendeerd op het feit dat bij de aanvullende criteria voor hoogaarzen en schokkers in artikel 4.2b.1 de bepalingen t.a.v. de overhang achter (OA) kritisch tegen het licht dienden te worden gehouden. Naar aanleiding hiervan heeft Gerard Feikema van de criteriumcommissie diverse hoogaarzen en schokkers uit verschillende bronnen doorgerekend en is hij tot de conclusie gekomen dat de waardes inderdaad moeten worden aangepast en dienen te variëren tussen 6,0% en 10% LOA voor schokkers en tussen de 7% en de 9% LOA voor hoogaarzen. De criteria zijn inmiddels dienovereenkomstig aangepast.

Voorts zijn de criteria nog op een tweetal punten aangepast, zodat de tekst beter aansluit met de heersende opvattingen t.a.v. deze criteria. Het betreft aanpassingen in artikel 6.1 van de Algemene Criteria handelend over de rondhouten en in artikel 4.4 van de aanvullende criteria voor zeeschouwen m.b.t. de kajuitopbouw.

pdf Archief versie: SSRP Criteria 2005 november

Terug naar vorige pagina