De criteria in 1972

In het Jaarverslag van 1968 worden een aantal opmerkingen gemaakt over vormen en kleuren van schepen.