De criteria in 1973

In het jaarverslag van 1973 komt het onderwerp, wanneer kan een schip worden geweigerd voor het Stamboek, uitgebreid aan bod.