De criteria in 1976

In het Jaarverslag van 1976 wordt vermeld dat een speciale commissie in april 1975 de definitieve tekst van de te hanteren Criteria aan het bestuur heeft aangeboden. Deze Criteria zijn vervolgens door het bestuur geaccordeerd en gaan dienen voor de toelating van schepen in het Stamboek.