De criteria in 1990

In het jaarvelag van 1990 wordt vermeld dat de criterium Commissie vaak bijgestaan wordt door externe adviseurs.