De criteria in 1991

In het Jaarverslag van 1991 staat vermeld dat naast de verplichte Plaquette, ook een daaraan gekoppeld Certificaat van Inschrijving zal worden verstrekt.