De criteria in 1992

In het Jaarverslag wordt vermeld dat de Criteria ingrijpend zijn bijgewerkt en definitief zijn. De speciale werkgroep is ontbonden en de leden worden bedankt voor hun inzet. De Criteria zullen worden gebundeld in een zogenaamd Oranje boekje.