De criteria in 1993

In het Jaarverslag staat vermeld, dat in het voorjaar van 1993 aan alle eigenaren/donateurs een Certificaat van Inschrijving is gestuurd. Dit betekent dat vanaf 1 maart 1993 de bekende plaquette alleen geldig is als bewijs van inschrijving, indien tevens het op naam van de eigenaar gestelde Certificaat van Inschrijving aanwezig is.