De criteria in 1995

In het Jaarverslag van 1995 wordt vermeld dat er enige onduidelijk is over het vermoeden dat, door het aanscherpen van Criteria, ingeschreven schepen niet meer aan de nieuwe Criteria zouden voldoen. Door het geven van een aantal voorbeelden wordt dit weerlegd.