De criteria in 1996

In het Jaarverslag staat vermeld dat het bestuur van de SSRP heeft besloten om éénmaal ingeschreven schepen in het Stamboek te handhaven, ook al voldoen zij niet aan de op dat moment geldende Criteria. 


 

Spiegel der Zeilvaart februari-maart 1996 nummer 2 - Brieven van Lezers: Enige opheldering over de VSRP en SSRP

De Vereniging van Vrienden van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten en een groot aantal leden daarvan, die ook donateur zijn van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodem-jachten hebben grote problemen met de houding van de Stichting. Voor velen is het niet (helemaal) duidelijk wat die problemen nu zijn. Aangezien de authenticiteit van de schepen, en verschillende opvattingen daarover, centraal staat, is enige opheldering gewenst. Het is ook interessant voor derden die zich bekommeren om klassieke schepen om te trachten de meningsverschillen te begrijpen. 
Naar onze mening is de oplossing reeds aangedragen door de Stichting. Een Stamboek met categorieën, waarmee duidelijk kan worden gemaakt wat echte monumenten zijn en welke schepen (Categorie D) wel bijdragen tot het maken van propaganda voor de Ronde en Platbodemjachten zonder dat ze nu (misschien wel later) als monument op de voorgrond moeten worden geschoven. 

pdf SdZ 1996 februari-maart nr02 - Brieven van Lezers ~ Enige opheldering over de VSRP en SSRP klein.pdf

Terug naar vorige pagina