De criteria in 1997

In het Jaarverslag staat vermeld dat er aanvullende criteria voor Zeeuwse schouwen, Tjalken en Skûtsjes zijn geformuleerd.