De criteria in 1998

In het Jaarverslag stelt de SSRP vast dat in de statuten ondubbelzinnig vast ligt dat jachten die nu of in de toekomst het predikaat 'Varend Monument' verdienen, worden ingeschreven in het Stamboek in de Categoriën A, B of C.
De overige jachten zijn ingedeeld in Categorie D, ook wel genoemd replica's. Dit zijn statutair geen monumenten en kunnen dit ook nooit worden.