De criteria in 1999

In het Jaarverslag staat vermeld dat er aanpassingen in de Criteria zijn aangebacht ten aanzien van de minimale afmetingen van scheg en loefbijter bij Lemsteraken met een onderbroken kielbalk en van zeerelingen.