De criteria in 2000

In het Jaarverslag wordt vermeld dat er een tweetal wijzigingen in de Criteria ten aanzien van toepassing van niet-traditionele houtsoorten en de maximum lengte van Lemsteraken worden aangebracht.