De SSRP-schepen die zich voor Lemmer 2015 hebben aangemeld

Wim de Bruijn schreef het volgende over de de reünie in Lemmer in 1965:
Het werd een weekend met een stevige wind. De eerste dag voeren we keurig in eskaders langs de admiraal. Opvallend was dat er in die tijd nog een aantal open botters, Staverse jollen en zelfs originele vissermanaken deelnamen als ingeschreven Stamboekschepen. In 2015, 50 jaar later, zal dat zeker anders zijn. Hoewel Lemmer de bakermat is van nog een aantal authentieke Lemsteraken, zullen de meeste deelnemende schepen na 1950 zijn gebouwd.

De aangemelde schepen op een rij

Deze schepen hebben zich aangemeld voor Lemmer 2015

Terug naar vorige pagina