Reserveer 8 en 9 juli 2020 in uw agenda en neem uw schip mee naar de plek waar het destijds te water is gelaten

pdf Overzicht "actieve" Schepen in het Stamboek, gebouwd in IJlst

Evenement IJlster schepen 2020