Stand van zaken: Reserveer 8 en 9 juli 2020 in uw agenda en neem uw schip mee naar de plek waar het destijds te water is gelaten

Een groep enthousiaste eigenaren van een R&P jacht, dat vele jaren geleden in IJlst is gebouwd, wil in juli 2020 een samenkomst organiseren van zoveel mogelijk van deze "IJlster"schepen. Ze hebben daarvoor de SSRP gevraagd om de eigenaren van de "actieve IJlster" schepen in het Stamboek te benaderen. Deze eigenaren hebben intussen een uitnodiging ontvangen. De SSRP ondersteunt dit initiatief graag met deze kennisgeving. De organisatie van dit evenement berust verder geheel bij deze initiatiefnemers.

Nieuwsbrief IJlst2020 17 januari 2020

Beste belangstellenden,

De afgelopen maanden hebben we mooie vorderingen gemaakt om de samenkomst van IJlster historische schepen op 8 & 9 juli verder gestalte te geven. In nauwe samenwerking met Beleef IJlst en andere vrijwilligers uit deze mooie Friese stad hebben we een mooi concept programma in elkaar gezet:

Woensdag 8 juli
2 – 4 uur                      Aankomst schepen
4 – 6 uur                      Vlootschouw aan de wal
6 – half 8                     Welkomst- en verjaardagsborrel (meerdere schepen worden 100 jaar!) bij voormalige Lantinga werf (zie foto)
8 – half 10                   Presentatie boek over IJlster schepen en lezing

Donderdag 9 juli
Ochtend                      Stadswandeling met gids langs werflocaties, Houtmuseum, Molen de Rat
Middag                        Vaartochten met IJlster jeugd op de Geeuw (onder voorbehoud)
Avond                          Borrel en Captains dinner (voor hele bemanning uiteraard!)

Vrijdag 10 juli
Ochtend                      Terugreis of evt. in konvooi via het Heegermeer naar SSRP reünie in Langweer

Eind februari komen we met een definitief programma en kunt u zich ook officieel aanmelden. In de Spiegel der Zeilvaart van januari zal u ook nog een vooraankondiging cq. oproep vinden. Tot nu toe hebben wij toezegging gekregen van de schepen die hieronder in het overzicht staan vermeld, dat zij meedoen.

Mocht u nog andere eigenaren kennen die een IJlster schip hebben, schroom dan niet om hen te attenderen op dit evenement en eventueel contact met het organiserend comité op te nemen via IJlst2020@gmail.com.  Mocht u zelf nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u ons bereiken op hetzelfde e-mail adres.

Het organiserend comité bestaat uit Riemer Vochteloo (boeier Sylnocht), Jo en Matthijs Gorgels (Fries Jacht De Vlieghende Hollander), Marc Bronswijk (boeier Thomas) en Hildo Brilleman (Fries Jacht Willemijntje)

Bekijk alle aangemelde schepen

De schepen die op dit moment naar IJlst willen komen

pdf Overzicht "actieve" Schepen in het Stamboek, gebouwd in IJlst

Evenement IJlster schepen 2020