Uitnodiging Houtvaert

Het is de bedoeling om Hout-Vaert 2018 te organiseren: een tocht van Dokkum naar IJlst met als centraal thema: hout.
Hout-Vaert 2018 is een initiatief uit Leeuwarden met als een van de doelstellingen om het Varend Erfgoed in de culturele hoofdstad van Europa 2018 in de kijker te zetten. Het thema hout komt onder andere tot uiting ineen heus houtvlot van boomstammen die uit de Baltische staten zijn opgehaald en dat de hele weg van Dokkum naar de houtzaagmolen in IJlst meegaat. 

Tijdens het transport van het houtvlot begeleidt een klein konvooi houten Friese scheepjes de vaart! Door molen De Rat wordt het hout gezaagd en van de planken worden o.a. tiny houses gebouwd. De opbrengst is bestemd voor een goed doel.  E.e.a. gebeurt in nauwe samenwerking tussen de Behoudsorganisaties de SSRP en LVBHB (Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig).
Er zijn niet veel plaatsen voor houten, begeleidende schepen beschikbaar. U kunt uw belangstelling voor deelname kenbaar maken middels het formulier hieronder.

Aanmelding Houtvaert
Terug naar vorige pagina