Houtvaert, een samenspel tussen SSRP en LVBHB van 19 tot 23 juli 2018

De tocht gaat vanaf Dokkum, waar het hout wordt gemeten en gekeurd, naar Leeuwarden waar het moet worden geveild. Daarna varen we via het Friese houtdorp Grouw naar IJlst via Sneek. Met onze schepen willen we de keur van keurmeesters, meestermeters en houtkopers op laten draven, die daarvoor in enigszins passende kledij van rond 1890 moeten zijn gestoken. Die zelfde elite van houtmensen gaan ook op de veiling in Leeuwarden bieden bij de verkoop van het hout. Allereerst bij opbod en daarna bij afslag.

Houtvaert gaat over het vroegere transport van hout

Houtvaert gaat over het vroegere transport van hout vanuit de Baltische staten, Finland en Scandinavië, en de verdere behandeling hier in Nederland. Het gaat over hoe het hier te lande werd vervoert, wie daarbij betrokken waren en wat er allemaal mee gedaan werd. Vanuit die gedachte zijn wij als SSRP gevraagd om met een aantal houten schepen te willen participeren. Daarbij is het de bedoeling dat we niet alleen meevaren maar ook laten zien hoe vroeger de keuring, het meten en de verkoop van dit hout gebeurde. Daartoe willen we een aantal schepen die vroeger ook gebruikt werden voor deze doelen, vragen om mee te doen. Omdat in die dagen nog alle vervoer over water ging, hadden keurmeesters, houtmeeters en houthandelaren hun eigen schip waarmee ze hun beroep uitoefenden. Dat waren meestal Friesche jachten, grotere tjotters, en voor de kopers die van ver kwamen (over de Zuiderzee) de boeiers. Dat idee willen we weer laten zien. Bovendien zijn wij als vloot natuurlijk het levende bewijs van hoe hout gebruikt kan worden om hele mooie schepen te bouwen. 

Het vlot

Van de stammen hout wordt een vlot gebouwd van 34 x 6 meter dat door een stel sleepboten wordt voortbewogen. Vanuit de LVBHB (de Landelijke Vereniging voor Behoud van het Varend Bedrijfsvaartuig) gaan er een aantal tjalken, klippers en andere schepen mee. In een aantal van deze schepen worden workshops over hout en houtgebruik gehouden. Zo gaat er waarschijnlijk, naast een stel “doe activiteiten” die aan boord van de verschillende schepen gaan plaatsvinden, o.a. een vioolbouwer, een beeldsnijder en een houtbouwer mee. Kortom het wordt een heel spektakel, dat zich van stad tot stad gaat voortbewegen, en overal samen met de plaatselijke activiteiten reuring in de tent gaat brengen. Een van de ideeën is nog om een houtblazersconcert vanaf het vlot te laten gaan geven. Omdat we op donderdag 19 juli vanuit Dokkum willen vertrekken, maar er daar nog een aantal “sketches” zijn te doen is het gewenst dat iedereen op Woensdagvond of op Donderdagmorgen vroeg daar al aanwezig is. Om 09.00 uur gaat het gebeuren los !

Het concept programma (er zijn nog kleine veranderingen mogelijk)

Donderdag 19 juli Dokkum
(accent: overslag en keuren van het hout)

 • Ontvangst vloot, overhandigen welkomstpakket aan de schippers;
 • Overslag van het hout;
 • Bouwen van het vlot (mogelijk eerder en elders);
 • Middag- en avondprogramma met onderstaande:
 • Opening event (door burgemeester/wethouder);
 • Keuren van het hout;
 • Bezichtiging van de vloot door het brede publiek;
 • Workshops en lezingen aan boord van de schepen;
 • Muziekconcert met houten instrumenten (vlot?);
 • Andere muzikale optredens, in samenwerking met NEO (optie)
 • Activiteiten in samenwerking met het centrum Hout Almere;
 • Samenwerking met projecten ‘Stoereloer’ (optie)
 • Middag/avondprogramma (op de wal) i.s.m. lokaal comité/winkeliers-vereniging.

Vrijdag 20 juli Varen Dokkum – Leeuwarden

 • Verplaatsing van de vloot van Dokkum naar Leeuwarden;
 • Aan boord schepen gasten, mogelijk schoolkinderen uit Leeuwarden/Dokkum;
 • Inhoudelijk programma voor kids over geschiedenis etc. i.s.m. studenten Stenden/NHL of andere personen (optie);

Aankomst in Leeuwarden (tussen 12.00 uur – 13.00 uur)
(accent: veilen van het hout)

 • Ontvangst van de vloot in Leeuwarden (burgemeester/wethouder?);
 • Vloot in Prinsentuin en kades Harmonie etc. 
 • Middag- en avondprogramma met onderstaande:
 • Bezichtiging van de vloot door het brede publiek; 
 • Op traditionele wijze veilen van het hout in de Prinsentuin;
 • Workshops en lezingen aan boord van de schepen;
 • Muziek concert in paviljoen Lân van Taal
 • Andere muzikale optredens, in samenwerking met NEO (optie)
 • Festiviteiten in de Prinsentuin met b.v. giek lopen etc;
 • Activiteiten in samenwerking met het centrum Hout Almere;
 • Programma onderdeel in samenwerking met Dokkum, 
 • Grou en IJlst, bv. Timmerdorp (optie).
 • Samenwerking met projecten ‘Stoereloer’ (optie).

Zaterdag 21 juli, Leeuwarden – Grou
(accent: Grou en cultuur/hout (b.v. Halbertsma’s)

 • Verplaatsing van de vloot van Leeuwarden naar Grou;
 • Aan boord schepen gasten, mogelijk (minder bedeelde) schoolkinderen uit Leeuwarden/Grou;
 • Inhoudelijk programma voor kids over geschiedenis etc. i.s.m. studenten Stenden/NHL of andere personen (optie);
 • Middag- en avondprogramma met onderstaande:
 • Bezichtiging van de vloot door het brede publiek; 
 • Workshops en lezingen aan boord van de schepen;
 • Middag- en avondprogramma op de wal in samenwerking met ‘Zonnig Grou’ (mogelijk accent ‘De Halbertsma’s).

Zondag 22 juli varen Grou – Sneek - IJlst
(accent: programma i.s.m. IJlst 750 jaar en het overdragen van het hout)

 • Verplaatsing van de vloot van Grou naar IJlst via Sneek;
 • Vlootschouw bij de Waterpoort te Sneek;
 • Aan boord schepen gasten, mogelijk gasten uit Grou, Sneek of IJlst;
 • Ontvangst in IJlst, ligplaatsen: voor molen De Rat en in de Kolk.
 • Middag- en avondprogramma met onderstaande:
 • Bezichtiging van de vloot door het brede publiek; 
 • Timmerdorp voor de jeugd;
 • Bezichtiging van Houtzaagmolen De Rat;
 • Workshops en lezingen aan boord van de schepen;
 • Muziekconcert met houten instrumenten (op het vlot in de Kolk?);
 • Samenwerking met muziek project NEO;
 • Middag- en avondprogramma op de wal in samenwerking met projectgroep viering IJlst 750 jaar;
 • Het overdragen van het hout bij De Rat (ceremonie?);
 • Einde event Hout-Vaert 2018

Maandag 23 juli, IJlst

 • Vertrek op eigen gelegenheid vanuit IJlst 750.
Terug naar de uitnodiging