Registratie jacht

REGISTRATIE jacht - Nieuwbouw en Langdurige Restauraties (Categorie R)

Om tot een goede beoordeling te kunnen komen verzoeken wij u om de bij de inschrijving noodzakelijke formulieren in te (laten) vullen, foto’s bij te sluiten, mogelijke aanvullende informatie te vermelden en deze naar het secretariaat van de SSRP te sturen.

Let op: Dit formulier geldt alleen voor de volgende jachten:

 • Nieuwbouw (ook replicabouw);
 • Vernieuwbouw (oorspronkelijk schip niet meer te redden en staat er als voorbeeld naast);
 • Grote restauraties.

REGISTRATIE jacht in Stamboek (Categorie R)

Aanvraag voor Registratie Jacht in Stamboek
   
in te vullen door de aanvrager
Verklaring Eigenaar-Donateur
 
in te vullen door de aanvrager
 
Foto’s foto's van de werkzaamheden

(Ver)Nieuwbouw en Restauratie van bekende en onbekende schepen

Door de jaren heen worden er schepen nieuw gebouwd, gerestaureerd of (ver)nieuwbouwd (oorspronkelijk schip niet meer te redden en staat er als voorbeeld naast). Ook worden er prachtige replica's gebouwd op basis van oude tekeningen en met oude modellen en schilderijen als voorbeeld. Het schip is (ooit) ingeschreven in het Stamboek of is tot nu toe onbekend.
Er zit vaak een lange tijd tussen de aanvang van de werkzaamheden en de afronding daarvan. De Criterium Commissie volgt in deze gevallen de werkzaamheden als het "project" bij het Stamboek wordt aangemeld, maar pas bij afronding is duidelijk in welke "actieve" Categorie van het Stamboek het schip echt kan worden ingeschreven. In dergelijke gevallen gaan we in overleg met de eigenaar en wordt het schip tijdelijk in de Categorie R(estauratie en (Ver)Nieuwbouw) ondergebracht en staat op dat moment in het Stamboek geregistreerd. 

Aanvraagformulier voor REGISTRATIE Jacht in Stamboek (Categorie R)
 • Gegevens Eigenaar

 • ?
 • ?
 • Naar dit e-mailadres wordt ook de bevestiging van deze aanvraag gestuurd. Let u er op dat het e-mailadres klopt en u deze aanvraag via dit e-mailadres kunt bevestigen!

 • Bijkomende voordelen voor eigenaren van 'actief' ingeschreven schepen in het Stamboek

 • Wanneer u al een abonnement op de Spiegel der Zeilvaart heeft, kunnen we dat laten omzetten naar het collectieve abonnement.

 • Deelname aan Verzekerings-collectief van Assurantiekantoor Van der Post.
  U kunt als eigenaar van een van 'actief' ingeschreven Ronde en Platbodemjachten in het Stamboek van de SSRP, gebruik maken van dit Verzekerings-collectief. 
  Wanneer u dat wilt, moet u zelf contact opnemen met dit kantoor (pagina opent in apart venster).

 • Gegevens Jacht

 • ?
  ?
 • ?
 • Bijlagen en aanvullende informatie

 • Bij de aanvraag horen aan aantal foto's om deze compleet te maken.
  Deze kunt op meerdere manieren naar ons toezenden:

  - Via mail als bijlage (let daarbij op de grootte van het bestand)
  - Via websites als Wetransfer
  - Via het upload-formulier in dit hoofdstuk.

  Denkt u er aan dat de bestanden van voldoende kwaliteit zijn?

  Wij stellen het op prijs als u zoveel mogelijk informatie over het schip wilt verstrekken. Dit betreft  bijvoorbeeld lijnenplan, zeilplan, bouwtekeningen en andere interessante informatie.

 • Eigenaarsverklaring

 • Hierbij verklaar ik als eigenaar van het jacht, dat ik bekend ben met de voorschriften zoals gegeven in de criteria van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, en dat naar mijn beste weten op dit moment de gehele uitrusting en inrichting van het jacht op alle punten voldoet aan eisen van de geldende criteria en dat alle wijzigingen daarin door mij moeten worden aangemeld bij de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

 • LET OP!

  Om uw aanvraag te kunnen verifiëren, ontvangt u nu een bevestigings-e-mail in de door u aangegeven e-mailbus. In deze mail staan de door u vermelde gegevens en een link ter bevestiging van de aanvraag. Wanneer u deze link aanklikt, treedt de aanvraagprocedure in werking. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk.

 • In ons Privacystatement kunt u nalezen hoe de SSRP met de op dit formulier verstrekte, privacygevoelige gegevens omgaat.Upload bijlagen: wanneer u bij bovenstaand formulier op 'VERZENDEN' hebt geklikt, kunt u met het formulier hieronder eventuele bijlagen VERZENDEN.

Foto's en documenten als bijlage van het Aanvraagformulier
 • ?
 • ?
 • (jpg,jpeg,bmp,tiff,zip,pdf) ?
 • (jpg,jpeg,bmp,tiff,zip,pdf) ?
 • (jpg,jpeg,bmp,tiff,zip,pdf) ?
 • In ons Privacystatement kunt u nalezen hoe de SSRP met de op dit formulier verstrekte, privacygevoelige gegevens omgaat.

Terug naar vorige pagina