Wat zijn de kosten

Het in stand houden van het Stamboek kost veel tijd en geld. Daarvoor vragen we een jaarlijkse bijdrage om de inschrijving van het schip te kunnen continueren. Daarnaast zijn er éénmalige inschrijvingskosten. Maar er zijn ook een aantal voordelen aan verbonden voor de eigenaren.
 


Kosten Donateur SSRP zonder ingeschreven schip in Stamboek

Jaarlijkse donatie €27,50   (indien Machtiging voor Incasso is afgegeven, anders €32,50)

Het Stichtingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Verkoop van een schip, zonder het aan de SSRP te melden of na het begin van een kalenderjaar, ontslaat de eigenaar niet van het betalen van de bijdrage voor het lopende jaar. Restitutie is niet mogelijk.


 

Kosten opname jacht in Stamboek SSRP

Algemeen:

  • Een ingeschreven schip in het Stamboek dient een plaquette 'VASTGENAGELD' aan boord te hebben.
  • De Criterium Commissie beoordeelt zoveel mogelijk aan de hand van door u ingezonden informatie, tekeningen en foto's de aanvraag. Maar soms kan het zijn dat er twijfel is of men iets zo niet goed kan beoordelen. Dan wordt er een fysieke schouw gedaan.
  • Een jacht in VA klasse wordt altijd geschouwd. Deze afspraak is gemaakt met de V/VA klassenorganisatie.
  • Een jacht in Categorie R wordt na afronding van de werkzaamheden door Criterium Commissie geschouwd. Het schip zal dan definitief in de aangegeven categorie worden ingedeeld, e.e.a. in overeenstemming met de op dat moment geldende criteria.

Vaste jaarlijkse kosten

  • Jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving/Registratie schip in het Stamboek €32,50 per eigenaar. Indien gebruik gemaakt wordt van een automatische machtiging voor het betalen van de SSRP bijdrage, ontvangt u hierop een korting van € 5,-. Een Machtiging voor incasso scheelt de Stichting natuurlijk veel administratiekosten! (Graag getekend/gescand sturen naar de Administratie.)
    Binnen de Statuten van de Stichting noemt men dat donateur met verplichte  jaarlijkse donatie.
  • Per eigenaar zijn meerdere ingeschreven schepen mogelijk, zonder extra kosten.

pdf Machtigingsformulier voor Incasso

Bijkomende voordelen voor eigenaren van 'actief' ingeschreven schepen in het Stamboek


 

Eénmalige kosten bij (Her)Inschrijving, normale procedure met fysieke schouw

Inschrijfgeld Jacht tm 7 meter € 50,-
  Jacht groter dan 7 en maximaal 12 meter € 100,-
  Jacht groter dan 12 meter € 150,- 
Registratie (Categorie R)   € 25,- 
Plaquette voor een niet eerder ingeschreven schip € 55,-
Vervangende Plaquette als de plaquette verdwenen is van
eerder ingeschreven schip
€ 55,-
+ verzendkosten
Kosten schouw  VA klasse  € 150,- + reiskosten
(indien Overige schepen € 50,- + reiskosten
 noodzakelijk) Reiskosten € 0,25 per km of kosten OV

Let op: Mogelijkheid korte procedure: (Her)Inschrijving op basis van aangeleverde, complete informatie zonder fysieke schouw

Wanneer een aanvraag voor (her)Inschrijving (schip heeft een plaquettenummer) zodanig compleet (gegevens + foto’s) wordt ontvangen door de SSRP dat de Criterium Commissie snel kan beslissen en accepteren, is een vast bedrag als administratiekosten verschuldigd:

Inschrijfgeld Jacht (Plaquette dient dan nog in het schip aanwezig te zijn, anders wordt deze extra berekend.)

- tm 7 meter  € 25,-
- groter dan 7 en maximaal 12 meter € 50,-
- groter dan 12 meter € 75,-

 


Rekenvoorbeeld (her)Inschrijving (niet VA)

Bestaand Jacht van 8 meter:
  Vast Variabel  
Inschrijfgeld Jacht groter dan 7 (tm 12 meter) €100,-    
Schouw    €50,- (afhankelijk van aangeleverde documentatie)
Reiskosten   €11,50 (bijv. 50 km bij schouw)
Plaquette   €55,- (nog niet eerder ingeschreven geweest)
Jaarlijkse bijdrage €27,50   (indien Machtiging voor Incasso is afgegeven, anders €32,50)
       
Totaal te betalen bij Inschrijving
(
Jacht groter dan 7 tm 12 meter)
€127,50 €116,50 Minimum bedrag is €125,- afhankelijk van eventuele schouw en Plaquette
       
Let op!
Wanneer een aanvraag voor her-inschrijving (schip heeft een plaquettenummer) zodanig compleet (gegevens + foto’s) wordt ontvangen door de SSRP, dat de Criterium Commissie snel kan beslissen, is een vast bedrag als administratiekosten verschuldigd:
Inschrijfgeld Jacht  8 meter (dus groter dan 7) meter € 50,- totaal + eventueel kosten vervangende plaquette.

 


 

Rekenvoorbeeld V/VA-klasse

  Vast Variabel  
Inschrijfgeld Schip V/VA-klasse €150,-    
Schouw  €150,-    
Reiskosten   €11,50 (bijv. 50 km bij schouw)
Plaquette   €55,- (nog niet eerder ingeschreven geweest)
Jaarlijkse bijdrage €27,50   (indien Machtiging voor Incasso is afgegeven, anders €32,50)
       
Totaal te betalen bij Inschrijving €327,50 €66,50 Minimum bedrag is €325,- afhankelijk van reiskosten en Plaquette

 

Rekenvoorbeeld Registratie (categorie R)

  Vast Variabel  
Registratiekosten €25,-    
Jaarlijkse bijdrage €27,50   (indien Machtiging voor Incasso is afgegeven, anders €32,50)
       
Totaal te betalen bij Registratie €52,50    

Na afronding van de werkzaamheden zal de Criterium Commissie het schip schouwen. Het schip zal kan definitief worden ingeschreven en ingedeeld in de aangegeven categorie, e.e.a. in overeenstemming met de op dat moment geldende criteria.


 

Terug naar vorige pagina