Regionale Friese Reünie 1968

Reünie op zaterdag 3 en zondag 4 augustus 1968.

Op deze voor de watersportvereniging belangrijke dagen waren de weersgesteldheden weer echt op zijn Heegemers : Regen en geen wind. Toch gingen 's middags om half twee de boeiers van start. Daarna achtereenvolgens Fries jachten, kajuitschouwen, grote open schouwen, tjotters A en B, G.W.S. schouwen en kleine open schouwen. Inmiddels was er een klein beetje wind gekomen en met een knik in de schoot ging het richting eerste boei bij de lange hoek. Maar daar gebeurde het drama van deze middag. Met het Friese jacht "De Oude Liefde" voorop gingen bijna alle schepen om boei 4, terwijl in het programma en op do route kaart toch duidelijk stond aangegeven, dat men de verder op gelegen boei 5 moest ronden.

Geheel in overeenstemming met de verwachting op grond van de uitslag van de opiniepeiling bleek het aantal inschrijvingen dat bij de secretaris binnenkwam alleszins bevredigend. Meer dan 80 schepen werden aangemeld, inclusief de tjotters van de jeugdherberg, en wel verdeeld als volgt: 10 boeiers, 13 Friese jachten, 31 tjotters, 11 grote schouwen (waaronder 5 kajuitschouwen), 12 kleine schouwen en 7 GWS-schouwen. Onder de ingeschreven jachten waren er drie die merkwaardig toeval - 100 jaar geleden gebouwd waren en bovendien dan nog op dezelfde werf, die van Eeltje Holtrop van der Zee in Joure, nl. de Friese jachten 'Dolphijn' van commissaris Voordewind en 'Mercurius' van Mr Tj. Kingma en de tjotter 'Tsjits' van de heer H. Posthuma.
Deze 100-jarigen werden als een escorte toegevoegd aan het admiraalsschip om bij het admiraalzeilen het saluut van de verschillende eskaders in ontvangst te nemen. Bijlage 1 geeft de lijst van deelnemers aan de eerste reünie; voor zover bekend is het bouwjaar van de schepen aangegeven. Uit deze lijst blijkt duidelijk dat, het bouwen van houten schepen na circa 1960 een opleving te zien geeft. De lijst vermeldt 2 nieuwe Friese jachten, 17 nieuwe tjotters en 21 nieuwe schouwen. Ook bij de (ijzeren/stalen) GWS-schouwen is sprake van een opleving van de belangstelling.

pdf Verslag Watersport Vereniging Heeg - Wedstrijden Regionale Friese Reünie 1968

Terug naar vorige pagina