Regionale Friese Reünie 1974

Nog voordat de olieboycot bekend werd besloot het Comité U dit extra bericht te zenden om U reeds vroegtijdig in kennis te stellen van ons besluit om ook in 1974 weer een reünie in Heeg te organiseren. In dat licht van de drastisch gewijzigde omstandigheden zal het misschien nodig zijn in het komende voorjaar opnieuw te bezien, of deze beslissing gehandhaafd kan blijven. Terwijl wij dit schrijven heeft de regering ons bij monde van de minister-president duidelijk gemaakt, dat de energiecrisis niet van voorbijgaande aard zal zijn. De consequenties voor de recreatie in het algemeen en voor de watersport in het bijzonder zijn nog niet te overzien; ze kunnen vrij ingrijpend blijken te zijn.

Het aantal deelnemende schepen was dit jaar hoger dan ooit tevoren, nl. 100; er meldden zich nog een aantal deelnemers in Heeg, die om welke reden dan ook niet tijdig konden inschrijven en die in ieder geval voor het admiraalzeilen nog werden geaccepteerd. Vrijdagavond werd een vrij vol programma afgewerkt met de vertoning van een aantal kleine films, w.o. een over de bouw van de kajuitschouw 'Skaldan' opgenomen door de eigenaar de heer G. Ruys. Het hardzeilen begon met bijna blakte, later zette de wind wat door en konden toch drie ronden worden afgewerkt. De kleinste scheepjes startten deze keer eerst, wat het voordeel heeft dat de finish niet te laat is afgelopen. Het admiraalzeilen werd begunstigd door een matige noordoosten wind. De enkele regendruppels die naar beneden kwamen zullen de meeste deelnemers niet eens hebben opgemerkt in hun ijver om een en ander zo goed mogelijk te volbrengen. Als admiraal fungeerde deze keer aan boord van de boeier' Albatros' van de N.V. Philips de heer Anne de Groot, oud-voorzitter van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen, die zich kennelijk te midden van de kleine broertjes en zusjes van de skûtsjes heel goed op zijn gemak voelde, zoals tijdens de uitreiking van de prijzen bleek. De Hoefnagelsprijs ging naar het eskader Tjotters B onder aanvoering van J. Rouwé, de Stamboekprijs was voor het eskader Friese jachten B onder leiding van L. van de Post.

pdf Mededelingen van het Comité Regionale Friese Reünie voor 1974

Terug naar vorige pagina