Regionale Friese Reünie 1976

Op 6, 7 en 8 augustus vond te Reeg de samenkomst van boeiers, Friese jachten, tjotters, Friese open- en kajuitschouwen en G.W.S.-schouwen plaats. In 1975 werd deze bijeenkomst niet gehouden, vanwege de Lustrum-reünie van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten op het Sneekermeer.
De deelnemers vonden vanaf vrijdagmorgen als gebruikelijk hun meerplaatsen in de gemeentelijke jachthaven en langs de oevers bij de jeugdherberg, mede door de goede zorgen van havenmeester Jan Loopik. Vrijdagavond bood het Dorpshuis de gelegenheid tot gezellig samenzijn van de reünisten, waarbij films over skûtsjesilen en de elfstedentochten warm onthaal vonden.
De heer Van Slooten deed de verheugende mededeling, dat in samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum een gedeelte uit het te verschijnen Jaarboek gericht op documentatie van oude schepen: losbladig beschikbaar zal komen. De deelnemers werden uitgenodigd hun krachten te beproeven op het ontwerpen van een embleem op verschillende wijzen toe te passen bij representatie van aktiviteiten van het Comité.

Zaterdagmiddag vonden op het Heegermeer onder leiding van de W.S. "Heeg" de wedstrijden plaats. Afflauwende wind maakte voor sommigen de baan erg lang. 's Avonds kon de, juist ook door de toeschouwers zeer gewaardeerde , fakkelvaart gehouden worden.
Het admiraalzeilen op zondag vond plaats onder kritisch oog van de Jury en Admiraal G.F.W. Hartung en diens dochter aan boord van het Friese jacht 'Frisia' van de heer Klazinga.
De uitreiking van de prijzen voor het admiraalzeilen werd voorafgegaan door een toelichting op het juryrapport door de heer C.J.W. van Waning,die vrij wat kritiek had op enkele eskaders. Het blijft moeilijk om zonder oefening vooraf het admiraalzeilen bevredigend uit te voeren. Wij hopen daar in de toekomst iets aan te kunnen doen.
De W.Hoefnagels-prijs (mastbord) ging naar het eskader Boeiers en Friese Jachten A (commandant W. Hoefnagels !), de prijs ingesteld door de Stichting Stamboek (tuigje) ging naar het eskader Tjotters C (commandant J. Rouwé). Na de prijsuitreiking memoreerde de voorzitter het feit dat Piersma en zijn vrouw het laatste jaar als Heit en Hem de jeugdherberg te Heeg beheren en bedankte hen voor de vele jaren gastvrijheid.

pdf Mededelingen van het Comité Regionale Friese Reünie 15-05-1976

pdf Programmaboekje 7e Regionale Friese Reünie 6-7-8 augustus 1976

Terug naar vorige pagina