Regionale Friese Reünie 1977

In 1977 zullen nu eens niet de ronde jachten maar de schouwen b~ het admiraalzeilen in het middelpunt van de belangstelling worden geplaatst. Naar alle waarschijnlijkheid zal de bekende Hartog-schouw 'Zilvermeeuw' als admiraalschip kunnen fungeren. Bovendien - en dat verheugt ons ten zeerste, is de heer F. de Wolf, voorzitter van de Vereniging "Grouwster Watersport" bereid als admiraal op te treden. Net dit laatste moge tot uitdrukking zijn gebracht dat het comité de G.W.S .-schouwen, die zulke karakteristieke verschijningen zijn van het Friese waterland, heel graag nog meer dan tot nu toe aan onze reünie zou willen zien meedoen, niet alleen bij het hardzeilen maar ook bij het admiraalzeilen.

De weergoden waren de reünie deze keer niet al te gunstig gezind, zeker niet op de dag van het admiraalzeilen, zondag 7 augustus. Het begon die morgen al met regen en veel wind, terwijl de voorspellingen voor het verdere verloop van de dag bepaald niet hoopvol stemde. Toen het dan ook tegen half één stroomde van de regen besloot het comité het admiraalzeilen af te gelasten; een moeilijke beslissing. Voor de Amerikaanse filmploeg, die van plan was filmopnamen te maken, was het natuurlijk erg jammer dat het admiraalzeilen niet kon doorgaan, evenals voor onze admiraal (de heer F. de Wolf, voorzitter van de Vereniging 'Grouwster Watersport') en voor de schipper van het admiraalschip de kajuitschouw 'Zilvermeeuw', die zich beiden zo terdege hadden voorbereid. 
Het hardzeilen op zaterdag werd enerzijds begunstigd door een mooi lopend windje, anderzijds verdreven de regenbuien de genoemde filmploeg ook hier reeds vroegtijdig van het water. De fakkelvaart kon gelukkig wel door gaan, vooral ook ten genoegen van het publiek op de wal. Muzikale opluistering verhoogde deze keer het plezier. De vrijdagavond was begonnen met de vertoning van twee films, een professionele opgenomen voor de NOS over het bouwen van een tjotter, en een amateurfilm door een deelnemer aan 'New York Sail200' opgenomen tijdens het bezoek van een aantal Nederlandse ronde en platbodem jachten aan de stad New Vork en de Hudson-rivier. Dit jaar hadden nu alle deelnemende schepen een ligplaats aangewezen gekregen in de gem. jachthaven, aangezien de rechtstreekse verbinding tussen het terrein van de jeugdherberg en dat van de jachthaven volledig was geblokkeerd (terecht overigens). 

pdf Mededelingen van het Comité Regionale Friese Reünie 12-1976

pdf Programmaboekje 8e Regionale Friese Reünie 5-6-7 augustus 1977

Terug naar vorige pagina