Regionale Friese Reünie 2017

Rentmeesters van het Fries rond jacht

Wim de Bruijn is samen met fotograaf Theo Kampa aanwezig geweest bij de 41ste editie van de Regionale Friese Reünie in Heeg. Ze hebben daar een prachtig verslag van gepubliceerd in de Spiegel der Zeilvaart van oktober 2017. Met hun toestemming mogen wij daarvan het volgende publiceren:

Waarom plannen hele gezinnen hun vakantie zo, dat ze op het eerste weekend van augustus in Friesland kunnen zijn? Het is de liefde voor het klassieke Friese Ronde en Platbodemjacht en de behoefte die te delen met gelijkgestemden. Dit bindt de deelnemers en maakt de 40ste Regionale Friese Reünie tot een informele mix van samenkomen, kijken en bekeken worden, kletsen, schipperen, hardzeilen, feestje bouwen, mooi liggen en varen. En dat al 50 jaar lang doorweven met een snufje wedstrijdzeilen.
Het begon in juli 1967, toen de heren K.J. van Douwen, eigenaar van het Friese jacht 'Jansje Maria', P. Piersma, vader van de jeugdherberg 'it Beaken' en commandant van de bekende tjottervloot van die jeugdherberg, en J. Vermeer, eigenaar van het Friese jacht De Rode Leeuw en van de tjotter Albert en Nelly elkaar ontmoetten bij een onofficiële zeilwedstrijd voor ronde jachten en schouwen, die door de VVV-Heeg was georganiseerd. De drie waren het spoedig eens dat het jammer was dat buiten lustrumjaren van de Stichting Stamboek, de eigenaren van Friese ronde jachten en schouwen bijna geen officiële gelegenheid hadden om elkaar met hun schepen in Friesland te ontmoeten. Die leemte moest worden ingevuld.
Het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) was bijzonder positief over hun plan, zodat het initiatiefcomité aan de slag kon gaan. Om eerst de interesse te peilen verscheen in de Waterkampioen van 28 februari 1968 een aankondiging en werd aansluitend aan alle in aanmerking komende eigenaren een brief gezonden met het verzoek om te reageren. Het comité ontving zoveel positieve reacties dat direct besloten werd de organisatie daadwerkelijk door te zetten. De eerste reünie was geboren!

De groet aan de Admiraal tijdens het Admiraalzeilen
De groet aan de Admiraal tijdens het Admiraalzeilen

Als eigenaar van een Fries houten jacht ben je eigenlijk meer rentmeester dan eigenaar. Je bent zelf vergankelijker dan het schip waarmee je al jarenlang met veel plezier zeilt. Een aantal schepen is dan ook eigendom van een familie, die gezamenlijk het onderhoud verzorgt en geld voor grote restauraties opzij legt. Sommige schepen zijn daarvoor ondergebracht in een Stichting. Zo kennen we de Stichting Boeierbehoud 'Maartje', de Stichting Eeltjebaas voor de tjotter 'Triton', de Stichting Vrienden van D'Halve Maen voor de boeier 'Albatros', ook de familie Halbertsma heeft een stichting waarin de boeier 'Constanter' is ondergebracht.
Wat opvalt tijdens deze Friese Reünie: we zien veel gezinnen met jonge kinderen varen. Tijdens het weekend in Heeg werd er ook uitgebreid gekampeerd op het grote terrein bij het Sylhûs. Een deel van de haven was vrijgemaakt voor het 'oude hout' en dat was een geweldig gezicht. In het schiphuis van het Sylhûs liggen ook de tien tjotters en het Friese jacht van de Stichting Friese Tjottervloot, waarvan er drie meededen aan de wedstrijd. De Regionale Friese Reünie is ooit opgezet om het enthousiasme voor het kleine Friese houten schip in goed gezelschap te delen. Maar in de loop der decennia is de Reünie uitgegroeid tot een echt familiegebeuren, waarbij ook de nieuwe generatie op speelse manier wordt betrokken. Tenslotte hebben we de rentmeesters van morgen hard nodig om nog vele lustra in de toekomst te vieren.
Tijdens de wedstrijden vaar ik met de druk fotograferende Theo Kampa rond in een door Pier Piersma beschikbaar gestelde motorlaunch uit 1911. Over de toekomst hoeven we niet ongerust te zijn constateer ik: kinderen genoeg aan boord. Een ander beeld dan bij de stalen rond- en platbodemvloot; daar is weinig aanwas, mede omdat er al enkele jaren amper nieuwe schepen worden gebouwd. Er zijn echter meer dan voldoende ronde en platbodemjachten beschikbaar bij particulieren, makelaars en bemiddelaars, zodat jonge gezinnen prima zouden kunnen 'instappen'. Maar daarover later in een apart artikel.

pdf SdZ 2017 nr08 oktober - 40e editie Friese Regionale Reünie

De mooiste foto's van fotograaf Theo Kampa in een album (zie ook het artikel van Wim de Bruijn in de Spiegel der Zeilvaart)

Bekijk het hele album

Een aantal aanvullingen op het artikel van Wim de Bruijn

Oud-werfbaas Pier Piersma uit Heeg, kenner bij uitstek van de Friese ronde en platbodems, mailde ons een aantal aanvullingen op het artikel van Wim de Bruijn in Spiegel 8 van dit jaar. We vatten zijn lange brief samen in een aantal kortere punten:

  • Op pag. 44 is een veld met tjotters vlak na de start afgedrukt. Nee, zegt Pier, het zijn Fjouwer Achten, grote tjotters in 8 á 9 gangen gebouwd met een duidelijk S-spant. Het achterschip is gepiekt en ze zijn om en nabij de 4,80 m lang bij een breedte van 2,40 m. Ze zijn getuigd met 30 á 32 m2 zeil en zijn hoofdzakelijk gebouwd door E.H. en A. van der Zee in Joure. 'De Twa Sisters' op de voorgrond is al sinds 1898 in bezit van de familie Haagsma, sinds 1988 zeilt Siebe Haagsma er al mee en vertegenwoordigt hij de vierde generatie. Op dezelfde foto zeilt de RE135 'De Wetterhoun'. Hij is in 2007 door Pier Piersma gebouwd voor Mark Doets naar het model van de 'Twa Sisters'. 'De Jonge Minne', RE5, achter de RE101, is in 1878 gebouwd door E.H. van der Zee en sinds 1970 in bezit van de familie Duyvis en doorgeschoven naar de tweede generatie, Jacco Bleeker/Debora Bleeker, hier gezeild door J. Bleeker. De 'Triton' RE4 helemaal rechts, op nog steeds dezelfde foto, werd gezeild door P. Duyvis.
  • Op een andere foto (pag. 45) komen vijf Friese jachten op je af stormen. Rechts voor, de 'Windbreker', werd gebouwd door Bein Brandsma naar tekeningen van Robin van Son in opdracht van Jeroen van der Wind.
  • Op de laatste pagina (47) staat de boeier 'Mientje' afgebeeld, in 1912 gebouwd door Wester in Grouw en sinds 1967 in bezit van de familie Vermeulen, sinds een aantal jaren vaart hierop ook al de tweede generatie mee.

Pier, dank voor de aanvullingen!
(Wim de Bruijn)

Regionale Friese Reunie in Heeg 2017

Regionale Friese Reunie in Heeg 2017
Terug naar vorige pagina