Verslag van de Westelijke Winterbijeenkomst 2019

Op 3 februari 2019 vond de derde Westelijke Winterbijeenkomst van liefhebbers van houten rond en plat plaats op de Historische Scheepstimmerwerf “Klaas Hennepoel” van Alexander de Vos in Warmond. Vanaf 15.00 uur verzamelden zich zo’n 45 gasten op de werf die door Alexander werden ontvangen met koffie en thee met de bekende overheerlijke stroopwafels van het ijzer van Annet Wickel. Een achttal stoere schaatsers was inmiddels van de Haarlemse ijsbaan aangekomen (onder wie Jo Gorgels met drie(!) elfstedenkruisjes in de kast) en ook dit achttal kon zich weldra tegoed doen aan erwtensoep en roggebrood met katenspek.

Traditioneel werden om 16.00 uur de gesprekken onderbroken door het welkomstwoord en de prijzenuitreiking. Dank met de bijbehorende bloemen ging uit naar Annet Wickel en Cootje Smit voor hun bijzondere culinaire bijdrage, er is gezongen voor Marlies Prins en de wegens haar eigen verjaardagsfeest afwezige Tina van Putten en er zijn drie prijzen uitgereikt.

De Highlanderwimpel (vroeger met Pinksteren verzeild op de Vlietlanden) is in 2018 gewonnen door de “Hommel”. Daarmee bleef de wisselprijs in handen van Dirk Slijper.

De Aanmoedigingsprijs (in 2016 vervaardigd door Pieter Duyvis met een originele knie afkomstig van de tjotter “Koperwiek”) is uitgereikt aan Marlies Prins. Haar tjotter “Anneke“ met het bekende nummer 4, ondergaat dit voorjaar een forse opknapbeurt en zij kan hopelijk daarna weer acte de préséance geven op haar huidige thuiswater het Zwet bij Wormer, en ook door middel van de trailer, op de andere Hollandse wateren deelnemen aan de wedstrijden.

De seizoensprijs 2018 is uitgereikt aan Tijn Weidner voor diens bijzondere zeilprestaties met het door Geerko Postma “uitgeleende” boatsjePrins. Zowel op de Kaag als op de Westeinder en nog laat in oktober op het Zwet, behaalde hij een aantal klinkende overwinningen die uitreiking aan hem zonder meer rechtvaardigen.

De wedstrijden in het Westen in het komend seizoen zijn de Pinksterwedstrijden op de Kaag, de wedstrijden op de Kaag in het weekend van 14 en 15 september en de aansluitende wedstrijden op de Westeinder Plasssen in het weekend van 21 en 22 september. Waarschijnlijk wordt op de zondag na de derde week van oktober wederom met boatsjes , kleine tjotters , schouwtjes en trailerbare punters gevaren op het Zwet. Afgelopen seizoen vond dit evenement (de Après Sail) voor de eerste keer plaats vanuit huize Bleeker- Duyvis. Het was meteen zo’n geweldig gezellig evenement dat Sybren Kingma Boltjes, die meevoer met de “Geertje”, aanbood om in 2019 een vergelijkbaar evenement te organiseren in Overijssel. We moeten dus even afwachten waar zal worden gevaren.
De KWVL –delegatie beaamde dat de Motketel wedstrijden in het ritme van telkens het tweede jaar, in 2020 weer op het programma staan.

Meine Dijkstra meldde dat in het kader van 100-Jaar Kaagweek in 2020 nu al gedacht wordt aan bijzondere aandacht voor het oude Rond en Plat. Het moet nog nader vorm krijgen, maar de intentie is er bij de wedstrijdleiding zeker. Nadere berichten zullen in de loop van dit seizoen zeker volgen.

Nadat de laatste gasten ruim na zeven uur het pontje namen keken de organisatoren terug op een geslaagde bijeenkomst.

Terug naar vorige pagina