Maritieme Schrijvers

Er bestaat geen definitie voor de maritieme schrijver maar duidelijk is dat de schrijver de zee, de zeeman, het schip en de reis als ingrediënten voor zijn lectuur heeft gekozen. Bij de ene schrijver voel je dat er zout water door de aderen loopt, bij de ander is het historisch blauwgekleurd bloed. Bij weer anderen staat het schip centraal. Hij of zij laat het rondvaren in een wereld van ontdekkingen en vooruitgang, waardoor het de betekenis krijgt waar het recht op heeft. Namelijk dat het schip voor de voorspoed in de Lage Landen heeft gezorgd.

Bij de huidige maritieme schrijver komen de zee en zijn bewoners ook steeds meer als symbool voor de strijd en het lijden van de mens naar voren, zoals in de boeken en gedichten van Jan Slauerhoff of later bij Jan de Hartog in het begin van de twintigste eeuw.

Kijken we over de denkbeeldige grens, dan komen we grote schrijvers als Herman Melville tegen, die zijn kapitein Ahab een dodelijk strijd laat uitvechten met de witte walvis Moby Dick of Ernest Hemingway die een oude man laat aankomen op het eindstation: De Zee. Wat te denken van Joseph Conrad die zijn Lord Jim het Grote Schuldgevoel laat ervaren.

Waarom een site voor maritieme schrijvers?

Drie jaar geleden heeft Elly Meijn het initiatief genomen om een maritieme website op te zetten. Zij schrijft recensies voor de Spiegel der Zeilvaart en vertaalt maritiem getinte boeken. Haar vriend, Ron de Vos, schrijver/journalist, kreeg van verschillende schrijvers te horen dat het maritieme boek is ondergegaan in de storm van het commerciële boek. Hoe zou dit tij kunnen worden gekeerd, was de vraag die zij zich stelden. En zo werd de website www.maritiemeschrijvers.nl in het leven geroepen. Velen werden aangeschreven en tot aan nu hebben zich 33 schrijvers aangemeld, onder wie drie Belgische schrijvers.
Drie schrijvers, Henk Top, Albert Boes en Hans Vandersmissen, zijn helaas overleden. Maar hun boeken zijn gebleven evenals van de andere schrijvers van weleer. In de werkkamer van Ton Pronker hangt een bordje met daarop de zeer toepasselijke tekst: “De Schrijver sterft, maar het Schrift leeft voort, daar Schrift zich niet aan sterven stoort.”

Voelt u zich aangesproken?

Wie weet komt er weer eens een groot maritieme schrijver naar voren. Wie weet zwerven zijn geschriften al ergens op deze website rond. Dus een schrijver die zich bij het bovenstaande aangesproken voelt kan zich altijd opgeven via de website Maritieme Schrijvers.

In onze rubriek Boeken worden diverse uitgaven besproken van schrijvers die zich bij dit initiatief hebben aangesloten.

Terug naar vorige pagina