Platbodemforum.nl

Een discussieplatform voor en door liefhebbers van ronde en platbodemjachten

Fred Bulthuis probeert als gedreven webmaster van het discussieplatform Platbodemforum contacten te leggen met allerlei liefhebbers en organisaties, die de Ronde en Platbodemjachten een warm hart tot dragen. Het Platbodemforum is daar, naast de website van de SSRP zelf, een uitstekend middel voor. Het biedt de mogelijkheid aan eigenaren en liefhebbers over allerlei onderwerpen rond de schepen van gedachten te wisselen. In het eerste jaar zijn ook al een aantal eigenaren van in het Stamboek 'actief' ingeschreven schepen deelnemer geworden aan dit forum. Door dit forum krijgen we ook weer een extra mogelijkheid om nog meer informatie over de geschiedenis van de schepen 'boven water' te krijgen.

Platbodemforum bestaat 3 jaar in 2015

Fred Bulthuis schrijft in 2013 het volgende:

Een jaar geleden is het begin gemaakt met het platbodemforum. Omdat we geen informatie over en liefhebbers konden vinden van platbodems (rondbodems) heb ik een jaar geleden de domeinnaam vastgelegd en de eerste stappen gezet in het opzetten van een forum.

Het is lastig om een dergelijk initiatief van de grond te krijgen; technisch valt dat nog wel mee, maar om mensen te krijgen die ook willen posten op het forum en zo samen er iets van maken is lastig. Gelukkig zijn er al best een aantal heel actieve gebruikers en kunnen we tevreden terugkijken op het afgelopen jaar. Niet dat we er al zijn, maar er is al wel sprake van een regelmatig terugkerende groep gebruikers / liefhebbers / leden / vrienden .

Ik wil jullie als gebruikers dan ook bedanken voor jullie inzet en aanwezigheid en vooral ook aanmoedigen daar mee door te gaan. Voor ons (bolster en skippie) is het een enorme bron van informatie maar ook vermaak. Informatie die ik elders op internet niet zo goed en makkelijk kon vinden. Ik hoop dat jullie dat ook zo ervaren.

Ambities voor de toekomst zijn er wel, maar die zijn niet belangrijk. Eerst maar een beetje doorgroeien en dan misschien eens een koppeling met wat clubs zoals bijvoorbeeld de [S|V]SRP en de Wadvaarders. Belangrijkste is is dat het voor ons allemaal leuk is en blijft.

In 2015 bestaat het Platbodemforum al weer 3 jaar en gezien de belangstelling mag je zeggen dat het in een behoefte voorziet!

I www.platbodemforum.nl

Terug naar vorige pagina