Vereniging van Vrienden van de SSRP (VSRP)

De VSRP, statutaire naam ‘Vrienden van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten’, is opgericht in 1988. Ze is een onafhankelijke vereniging die nauw verbonden is aan de SSRP. Het belangrijkste doel van de VSRP is, het bevorderen van de belangstelling voor ronde en platbodemschepen. De SSRP houdt het schepenregister bij, stelt Criteria op en verzamelt en archiveert de historische informatie over de schepen.
 

Een stukje geschiedenis in de Spiegel der Zeilvaart van juni 1988: Nieuwe vereniging VSRP roept leden op

Op 18 februari 1988 werd in Rotterdam een nieuwe vereniging opgericht met als naam: Vereniging van Vrienden van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten. Een lange naam maar in de praktijk wordt al gesproken van de „Vereniging" of kortweg „VSRP". Met deze nieuwe vereniging gaat de Stichting een nieuwe levensfase in. De oude Stichting blijft, met een statutenwijziging, actief naast de vereniging. Voor degenen die de druk bezochte oprichtingsvergadering op 19 maart niet hebben bijgewoond willen we in enkele woorden zo veel mogelijk informatie geven.
De Stichting doet vooral het museale gedeelte: zoals het samenstellen van een Stamboek Ronde en Platbodemjachten; het aanleggen van een verzameling van voorwerpen en documentatie; het maken van propaganda door publicaties en monografieën en het vaststellen van criteria waaraan ronde en platbodemjachten moeten voldoen.
De doelstelling van de Stichting en de Vereniging zijn identiek, nl. de bevordering van de belangstelling voor het ronde en platbodemjacht. De vereniging tracht dat doel te bereiken door o.a.: het naar buiten treden en organiseren van evenementen, reünies, wedstrijden en admiraalzeilen.

pdf SdZ 1988 nr05 juni - Nieuwe vereniging VSRP roept leden op

Activiteiten

De VSRP is de vereniging van de eigenaren en/of schippers van de Ronde en Platbodemjachten. De belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn: de zomerbijeenkomsten met onder meer het admiraalzeilen, de voorjaars- en najaarsbijeenkomst en de ondersteuning van activiteiten i.o.m. samenwerkingspartners. Denk hierbij ook aan scholing, technische informatieoverdracht en advies. De VSRP participeert in veel evenementen waar de toeschouwers de schepen in bedrijf zien, zoals bij Sail Amsterdam en bij de talloze ‘havendagen’ in ons land. De leden hebben met elkaar een grote vloot van schepen die gezien mag worden!

Traditioneel varen

Onze schepen zijn voor een klein deel ‘museaal’, het meeste is nostalgie: nieuwe schepen, gebaseerd op veelal eeuwenoude scheepstypes. Met elkaar behouden we de kennis van het traditionele varen en ontmoeten we elkaar. Als schipper zijn we trots op ons schip, die lekkere ruime en stevige platbodem, waar weinig vaardiepte voor nodig is, waarmee je door heel Nederland kan zwerven en overal wel een plekje weet te vinden en waarmee je ook kunt genieten van de Wadden, Zeeland en zelfs verder. We zijn ook, net als de schippers van vroeger, trots op onze werven, onze techneuten, de zeilmakers; we zijn nieuwsgierig naar nieuwe ideeën, naar innovaties en restauraties, waardoor we prettig kunnen blijven varen en onze schepen in de vaart kunnen houden.

VSRP schippers en hun bemanning noemen zich ‘zeilers met ruimte’: ruimte op het water, ruimte aan boord, ze hebben ruimte voor zichzelf en voor elkaar: ze delen het plezier van het traditionele varen met anderen. Als vlaggenschip van de VSRP fungeert de 'Ludana', een houten boeier uit 1893. Zij neemt op evenementen een belangrijke plaats in.

I www.vsrp.nl
E secretariaat@vsrp.nl

U kunt de VSRP ook op Facebook vinden en in de Spiegel der Zeilvaart verzorgen ze maandelijks de rubriek “Tuighpraet”.

Terug naar vorige pagina