Vereniging van Vrienden van de SSRP (VSRP)

Vanaf de oprichting werden eigenaren van in het Stamboek ingeschreven jachten automatisch "Vriend" van de SSRP. In 1988 is dit geformaliseerd door de oprichting van de Vereniging van Vrienden van de SSRP (VSRP).

Spiegel der Zeilvaart juni 1988 nummer 5 - Nieuwe vereniging VSRP roept leden op

Op 18 februari 1988 werd in Rotterdam een nieuwe vereniging opgericht met als naam: Vereniging van Vrienden van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten. Een lange naam maar in de praktijk wordt al gesproken van de „Vereniging" of kortweg „VSRP". Met deze nieuwe vereniging gaat de Stichting een nieuwe levensfase in. De oude Stichting blijft, met een statutenwijziging, actief naast de vereniging. Voor degenen die de druk bezochte oprichtingsvergadering op 19 maart niet hebben bijgewoond willen we in enkele woorden zo veel mogelijk informatie geven.
De Stichting doet vooral het museale gedeelte: zoals het samenstellen van een Stamboek Ronde en Platbodemjachten; het aanleggen van een verzameling van voorwerpen en documentatie; het maken van propaganda door publicaties en monografieën en het vaststellen van criteria waaraan ronde en platbodemjachten moeten voldoen.
De doelstelling van de Stichting en de Vereniging zijn identiek, nl. de bevordering van de belangstelling voor het ronde en platbodemjacht. De vereniging tracht dat doel te bereiken door o.a.: het naar buiten treden en organiseren van evenementen, reünies, wedstrijden en admiraalzeilen.

pdf SdZ 1988 nr05 juni - Nieuwe vereniging VSRP roept leden op

Wanneer kunt u lid worden van de VSRP?

Wanneer u eigenaar bent of gerechtigd bent tot langdurig gebruik van een schip dat 'actief' is ingeschreven in het Stamboek Ronde en Platbodemjachten en dus de jaarlijkse donatie aan de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten voldoet, kunt u lid worden van de VSRP.

U kunt u bij de VSRP aanmelden op hun website.

Terug naar vorige pagina