Werf Gebr. Drijver - Leeuwarden

Toen de overgang van hout naar ijzer doorzette, bleef de werf van de gebroeders Wytse en [an Drijver de houtbouw trouw. Hun zonen volgden hen op en zetten hun kaarten op de jachtbouw. De fraaie schouwen die de werf maakte werden voortaan aangeboden als jachtjes. Hoewel de werf "Gebr. Drijver" uit Leeuwarden al lang geleden werd gesloten is de naam in Friesland en zeker in Leeuwarden nog steeds niet vergeten. 

In 1808 vestigde ene Sipke Drijver, afkomstig uit Grou, zich op een bestaande werf op Schilkampen, een eilandje ten oosten van Leeuwarden. Hij noemde zich schuitmaker, hetgeen er op duidt dat hij eigen baas was waarschijnlijk nam hij een bedrijf over dat in r 590 al genoemd werd. De werf lag in het buurtschap Schilkampen, een eilandje ten oosten van Leeuwarden, dat slechts toegankelijk was via een hoge houten loopbrug. Al in de zeventiende eeuw waren hier scheepswerven gevestigd, evenals aan het Vliet, het water dat Schilkampen met de stad verbond.

De familie Drijver bleef de houtbouw trouw, de overgang naar ijzerbouw ging aan de werf voorbij. Abe, de zoon van Wytse en Johannes, de zoon van Jan, neven dus, waren hun vaders in het eerste decennium van de twintigste eeuw opgevolgd. Er werden geen beurtschepen en pramen meer gebouwd. Wel kwamen deze schepen voor onderhoud aan de werf en werden dan met de oude sleephelling draoggezet. Zachtjesaan werd overgeschakeld op jachtbouw. De schouwen, al honderden jaren als werkscheepjes gebouwd, werden nu ook als zeiljachtjes gebouwd en soms ook als motorbootjes. 

Opgesplitst en weer bijeen

In 1931 gingen de neven uit elkaar. Abe bleef op de oude werf en [ohannes began voor zichzelf aan de Tijnjeweg in Leeuwarden, niet ver van de oude werf, onder de naam "Leeuwarder Jacht- en bootwerf Joh. Drijver." Al spoedig kwam de aap uit de mouw, Johannes ging ijzeren schepen bouwen! De jaren '30 van de vorige eeuw staan bekend als de crisisjaren, maar toch floreerde de kleine jachtbouw als nooit tevoren. Doordat het in de nieuwbouwsector van de ijzeren bedrijfsvaartuigen slecht ging, kwamen erveel ijzerwerkers op straat te staan. Joh. Drijver keerde in 1940 weer op het oude nest op Schilkampen terug.

Abe Drijver kreeg vooral bekendheid door zijn prachtige Friese schouwen, waarvan hij er zeker 45 tot 50 stuks heeft gebouwd. Niet alleen voor Friese afnemers, maar ook voor Holland. Zo heeft de Watersport Vereniging Loosdrecht zeker 8 schouwen afgenomen, maar ook watersportverenigingen in Leiden en Amsterdam waren klant.  Zeker een van de oude schouwen van Loosdrecht bestaat nog. Het is de Meeuw, die vorig jaar geheel werd gerestaureerd door Peter Schouten in Kortenhoef

Alle resultaten

Overzicht van schepen met een SSRP-Plaquette, gebouwd door de Gebr. Drijver

De Spiegel der Zeilvaart heeft in Februari 2014 het artikel 'De Drijvers in Leeuwarden, Familiekroniek geschreven in hout' gepubliceerd

pdf SdZ Maart 2014 nr02 - Werf Gebr Drijver in Schilkampen, Leeuwarden, een kroniek in hout.pdf

Terug naar vorige pagina