De BERETANDEN van de SSRP, nummer 1 2017

14 juni 2017

Omkeerbaarheid staat voorop

Het project van ons erebestuurslid SSRP, Jan Brilleman, is voltooid. Waar Jan in 2011 aan begon is in 2017 op een paar centimeter na afgerond. De ‘Eeltje’ is na een uiterst grondige restauratie in Workum als ‘Eeltjejanz’ onder grote belangstelling te water gelaten.

De Criterium Commissie heeft de nieuwe mast op het Friese jacht afgekeurd. De dikte van de wand van de mast is onvoldoende, de holling heeft een te grote diameter. Is dit zielig? Nee, ook Jan heeft hiervoor zelf gewaarschuwd.

Het bestuur SSRP heeft de huidige eigenaren van de 'Eeltjejanz' een jaar dispensatie verleend om een nieuwe mast te vervaardigen. Het is Jan Brilleman, ook als voormalig stamboekbeheerder, niet onbekend dat er voorwaarden aan rondhouten zijn gesteld.
Sterker nog: Criteria zijn er om een Behoudsorganisatie te beschermen tegen vervlakking en schending van de gemaakte afspraken om het varend erfgoed te behouden.
Mag er dan helemaal niets veranderd of aangepast worden anno 2017? ​Jawel!
Er wordt na goed overleg met de Criteriumcommissie dispensatie verleend, wanneer de huidige eigenaar aanpassingen aan zijn of haar schip doet die om bijvoorbeeld gezondheidsredenen het recreatief zeilen comfortabeler maken. Mits de aanpassingen omkeerbaar zijn bij verkoop en bij deelname aan zeilwedstrijden. Tijdens het wedstrijdzeilen dienen die aanpassingen verwijderd te zijn.
De overeengekomen en vastgelegde regels om ingeschreven te worden in het Stamboek én op een gelijkwaardige en sportieve wijze met gelijkgestemden te willen strijden om een blik op het erepodium, zijn de voorwaarden, om verschraling en vervlakking van het in stand houden van ons Varend Erfgoed tegen te gaan.

Meevaren met de opening van de Sneekweek??

Maar eerst bent u, indien u in het bezit bent van een boeier of Fries jacht, door één van onze oprichters van de SSRP, de KWSneek, uitgenodigd om de Sneekweek te helpen openen tijdens de Hardzeildagen, middels het meevaren tijdens de Vlootschouw. 

De Sneekweek kent in zijn huidige vorm 1 hardzeildag  (woensdag 9 augustus) en 1 vlootschouw. De vlootschouw is op vrijdagavond 4 augustus, door de grachten van Sneek. Op hardzeildag hebben we geen vlootschouw (meer). Omdat de boeiers en Friese Jachten afgelopen jaren weer deel hebben genomen aan hardzeildag, heeft de Vlootschouw commissie de vraag gesteld of er ook zeilers in deze klassen zijn, die graag zouden willen deelnemen aan de vlootschouw. Zoals u wellicht bekend is presenteren tijdens de vlootschouw de klassen zich, die deelnemen aan de Sneekweek. Deze klassen horen daar dus ook bij. De KWS is zich er van bewust van het feit dat dit evenement tijdens de Friese Reünie is, maar willen de vraag desondanks stellen.

Denkt u vervolgens na over omkeerbare aanpassingen, om plezierig en op hoge(re) leeftijd te kunnen blijven zeilen....?
 
Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter, PR en Communicatie

 


 

George Ording, de blokkenmaker, overleden

Op 7 juni is George Ording op 68-jarige leeftijd overleden. George was een heel bijzondere man. Velen van u hebben de prachtige, door zijn hand gemaakte, houten blokken aan boord
Ruim 40 jaar geleden rolde George in het beroep van blokkenmaker, nadat hijzelf een schip had gekocht. "Ik wilde blokken met buitenbeslag en daar was moeilijk aan te komen. Toen ben ik ze zelf maar gaan maken." Na een paar jaar was hij er zo handig in, dat hij zijn tot dan toe grillig verlopen carière inruilde voor een zelfstandige baan als blokkenmaker. Dat groeide uit tot wat nu Ording Blockmakers heet in Almere, het bedrijf waarin ook zijn vrouw en zoon Jaap werkzaam zijn. Inmiddels gaan er jaarlijks vele blokken de deur uit naar afnemers in Nederland, maar verder ook de hele wereld. 
We zullen George missen als mens en zeer innovatief handwerksman en wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Jan Eissens
Stamboekbeheer

 


 

Beretand(en) - de eerste ...

Naast de "Uit het Stamboek ..." aan het eind van de maand, introduceert de SSRP nu "De BERETANDEN van de SSRP ...", de Nieuwsbrief die we halverwege de maand aan u willen sturen, met de, op dat moment meest actuele en in het oog springende informatie vanuit de SSRP. 

Beretand volgens onze begrippenlijst:
Verticaal bintje naast de steven, die vaak versierd is. Meestal direct bevestigd naast het kluisbord

 


 

Terug naar vorige pagina