De BERETANDEN van de SSRP, nummer 2 2017

14 juli 2017

Dwarsverbanden…!

Met echte Goudse stroopwafels binnen handbereik start het voorzittersoverleg van de SSRP-VSRP. Omdat de lunch ook uit broodjes Goudse kaas bestaat, vindt het overleg plaats ten huize van de vicevoorzitter SSRP. Uw behoudsorganisatie (BO) SSRP ligt goed op koers. Het archief van het Stamboek is aangelegd in de jaren 50 en vanaf 2014 kan er digitaal op de website heel veel worden geraadpleegd. Met relevante informatie over de schepen, werven, ontwerpers en o.a. zeilverenigingen en musea. Dé pijlers waaruit de SSRP in 1955 is opgericht.

SSRP

Veel energie en geld zijn geïnvesteerd in deze website, de aanmeldingen van oude en nieuwe schepen worden na deskundige beoordeling verwerkt in het Stamboek en middels het nieuwe factureringssysteem van de SSRP resulteert dit in betalingen en de nodige mailwisseling met het secretariaat. De Criterium Commissie van de SSRP handelt de schouwaanvragen af en beoordeelt de aangemelde schepen. Het Stamboek evolueert en innoveert met haar tijd mee middels de meebewegende Criteria. Die Commissie bepaalt in welke categorie het schip wordt ingedeeld, als het wordt geaccepteerd. Varend cultureel erfgoed dienen we als SSRP te behouden!

VSRP

De VSRP (Vereniging van Vrienden Stamboek Ronde en Platbodemschepen), die het varen in cultureel erfgoed onder de aandacht probeert te houden heeft net de geslaagde festiviteit in Lelystad achter de rug en bereidt zich voor op een prachtig en feestelijk samenzijn in Haarlem. De VSRP gaat de belangstellenden voor de Ronde en Platbodemschepen, vanaf de kade uitnodigen om op de schepen mee te varen en wil vooral het enthousiasme voor het zeilen met traditionele schepen overbrengen. Ook het bestuur van de VSRP steekt veel tijd, menskracht en geld in hun activiteiten, zoals de feesten, aanlooptochten en cursussen. Ze komen met een voorstel om een aanvullende tekst op de website van de SSRP te plaatsen.

FVEN

De FVEN! Ook een onderwerp van het voorzittersoverleg. De FVEN (Federatie Varend Erfgoed Nederland) is een overkoepelende organisatie voor de Behoud Organisaties. Zij behartigt de belangen van de aangesloten Behoudsorganisaties (o.a. SSRP) en stimuleren en coördineren activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed en beheert het Register Varend Erfgoed Nederland. De FVEN organiseert géén activiteiten zoals bijvoorbeeld een Sail Den Helder, Sail Amsterdam of de festiviteiten in Haarlem. Zij zijn als koepelorganisatie vaak bij nautische activiteiten betrokken en aanwezig om hun doelstelling middels propaganda onder een groot publiek onder de aandacht te brengen. De aangesloten Behoudsorganisaties bij de FVEN dienen hun afgesproken Criteria te hanteren, anders heeft een BO geen enkel bestaansrecht!

In de nieuwsbrief van de FVEN, Scheepspost: '…Voor o.a. een pak Goudse stroopwafels en een stuk Goudse kaas deed de hoogbejaarde Rex Cowan afstand van zijn rechten op de kostbare lading van het Nederlandse VOC schip Rooswijk. Vergaan in 1740...’

Goudse stroopwafels en kaas, altijd goed bij de communicatie in scheepskringen en bij het onderhouden van de dwarsverbanden!

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter, PR en Communicatie 

Criterium Commissie

Het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft besloten om, op voorstel van de Criterium Commissie, de Criteria op een aantal punten aan te passen. Er zijn in 6 artikelen een aantal wijzigingen doorgevoerd. Op de web-pagina "Aanpassingen SSRP Criteria mei 2017" worden deze artikelen met de nodige toelichting puntsgewijs beschreven."

Peter Tolsma
Voorzitter Criterium Commissie

 


 

Terug naar vorige pagina