De BERETANDEN van de SSRP, nummer 1 2018

13 januari 2018

Het Stamboek in beweging . . .

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!

De eerste reacties n.a.v. de programmering van de Winterbijeenkomst SSRP in Rotterdam op 10 maart a.s. zijn enthousiast! KR&ZV De Maas en Maritiem Museum Rotterdam (pijlers van de SSRP) werken uiterst betrokken mee aan de organisatie van deze dag. De laatste puntjes worden op de i gezet en de uitnodiging met het volledige programma kunt u komende week tegemoet zien.

De organisatie van de SSRP

Het aftreden en herbenoemen van bestuursleden vraagt om enige uitleg van onze kant.
Rita Eissens is langdurig secretaris van de SSRP geweest. Rita neemt als niet-bestuurslid vanaf nu de administratie voor haar rekening, bereikbaar onder een nieuw e-mailadres: administratie@ssrp.nl.
Matthijs Gorgels is de nieuwe secretaris van de SSRP.
IJsbrand Dijkstra is per 1 januari 2018 de nieuwe penningmeester als opvolger van Olav Loeber.
Olav Loeber, aftredend penningmeester, blijft lid van het bestuur en hij is tijdelijk vicevoorzitter van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). De FVEN is de koepelorganisatie van 14 Behoudsorganisaties, waar de SSRP er één van is.
Marion Levaisier is eind oktober afgetreden als lid van het bestuur SSRP. Marion heeft zich lang ingezet als afgevaardigde van de SSRP in het algemeen bestuur van de FVEN.
 
De betrokken (voormalig) bestuursleden krijgen op 10 maart tijdens het ochtendprogramma bij KR&ZV "De Maas" alle aandacht die zij verdienen. 

Schepenlijst 2018... Bijgewerkt door Stamboekbeheerder SSRP

Van de "papieren" Schepenlijst is in 2016 de laatste versie in boekvorm verschenen. De voorzitter maakte hier in het voorwoord al een toespeling op. De jarenlange bijdrage van onze trouwe en gewaardeerde adverteerders en vormgever kon niet meer opwegen tegen de hoge portokosten van toezending door de SSRP.

Onze Stamboekbeheerder, Jan Eissens, heeft digitaal weer een actuele versie van een nieuwe Schepenlijst samengesteld. Veel werk, na de nodige wijzigingen in aantallen inschrijvingen en afmeldingen gedurende de laatste 2 jaar. De categorieën, scheepstypes en -eigenaren zijn in alfabetische volgorde inzichtelijk gemaakt.

De digitale versie is door onze Stamboekbeheerder op de website SSRP gepubliceerd. De PDF-versie is te downloaden. Met onze adverteerders gaan wij mondeling in gesprek hoe de samenwerking optimaal voort te zetten. 

Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)

Aan de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) verbonden. Het bestuur van de SSRP promoot het inschrijven van schepen die aangemeld zijn bij Behoudsorganisaties. Uw schip (50 jaar of ouder) ontvangt de status van Varend Erfgoed en/of Varend Monument. Heeft u hier belangstelling voor, leest u dan een eerder verhaal op de website van uw Behoudsorganisatie SSRP of van de RVEN

Leeuwarden-Culturele Hoofdstad 2018....Hout-Vaert

Tijdens de bijeenkomst van de regio-ambassadeurs in Grou, afgelopen week, vertelde Peter Tolsma (projectleider) over de Hout-Vaert in juni-juli 2018. De cultuur-historische aandacht voor het Friese ambacht met houtbewerking is de doelstelling van dit project. Het hout is afkomstig van Finland en komt aan in Dokkum.
Met de Koftjalk 'Tromp' wordt het hout vervoerd naar de Prinsentuin in Leeuwarden, gevolgd door het keuren van het hout, het bouwen van een groot vlot, een concert van houtblazers op het vlot, waarna het transport over het Friese water via Grou, Sneek naar IJlst vaart. Tijdens het transport van het houtvlot begeleidt een klein convooi houten Friese scheepjes de vaart! Door molen De Rat wordt het hout gezaagd en van de planken worden o.a. tiny houses gebouwd. De opbrengst is bestemd voor een goed doel.  E.e.a. gebeurt in nauwe samenwerking tussen de Behoudsorganisaties LVBHB (Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig) en de SSRP. 

Onze Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix wordt 80 jaar

Tijdens onze bijeenkomst in Rotterdam brengen wij natuurlijk ook een toost uit op onze beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix. Zij bereikt op 31 januari a.s. de respectabele leeftijd van 80 jaar!

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter, PR en communicatie SSRP 

Facturen SSRP 2018

Binnenkort starten we met de factuurronde voor de jaarlijkse bijdrage 2018 aan de SSRP. Heeft u via de SSRP een collectief abonnement op de Spiegel der Zeilvaart. De Spiegel heeft haar abonnement voor 2018 verhoogd met €4,- . Zodra de factuur klaar staat in "Mijn SSRP", krijgt u hier melding van.

     

Terug naar vorige pagina