De BERETANDEN van de SSRP, nummer 3 2018

16 maart 2018

Zwart gat?? Nee!

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!

Niks in het zwarte gat gevallen na de organisatie van de Winterbijeenkomst in Rotterdam op 10 maart j.l.!
Van het jaarverslag 2017, de uitreikingen van de WH de Vosprijs en de Van Waningprijs hebben we uitgebreid verslag gedaan.
We hebben met elkaar energie opgedaan tijdens het luisteren naar het verhaal van Frits Loomeijer bij de KR&ZV De Maas en het bezoek aan het Maritiem Museum Rotterdan, waar Frits deze zomer afscheid neemt als directeur. Die energie is noodzakelijk om vanuit onze Behoudsorganisatie (BO) SSRP, aangesloten BO bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) en het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) onze grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld onder de aandacht te brengen!

Cultuur in een open samenleving

Inmiddels is het Varend en ander mobiel Erfgoed erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).
Wij vormen met het 'Varend en Mobiel Erfgoed' een nieuwe loot aan de erfgoedstam. Van de week maakte minister Ingrid van Engelshoven (OC&W) via de Cultuurbrief bekend dat er extra budget uitgetrokken wordt voor het behoud van erfgoed en monumenten.
Citaat minister: 'We mogen als land niet naar binnengekeerd dreigen te raken, als we bezig zijn met het behoud en met vragen rondom nationale identiteit, dan is cultuur vaak de trigger die onze luiken weer opengooit!’


 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad Europa 2018

Deze opvatting is als regio-ambassadeur afgelopen week ook geuit tijdens een bijeenkomst in de Blokhuispoort: Leeuwarden Culturele Hoofdstad Europa 2018.
De Friese schepen, het Friese ambacht met betrekking tot de scheepsbouw, de identiteit die bij Friesland hoort door de eeuwen heen... Omarm deze cultuur en identiteit!
Het project 'Hout-Vaert' is een varend erfgoedtheater binnen het programma Culturele Hoofdstad Europa 2018. De weg, die we de komende tijd gaan 'bezeilen' richting het Ministerie OC&W, om ons Varend Erfgoed en Varende Monumenten in aanmerking te laten komen voor een subsidieaanvraag...
Daarvan houden we u uiteraard op de hoogte!


 

Hout-Vaert, een samenspel tussen SSRP en LVBHB

Hout-Vaert gaat over het vroegere transport van hout vanuit de Baltische staten, Finland en Scandinavië, en de verdere behandeling hier in Nederland. Het gaat over hoe het hier te lande werd vervoert, wie daarbij betrokken waren en wat er allemaal mee gedaan werd. Vanuit die gedachte zijn wij als SSRP gevraagd om met een aantal houten schepen te willen participeren. Dat doen we natuurlijk!
De tocht gaat vanaf Dokkum, waar het hout wordt gemeten en gekeurd, naar Leeuwarden waar het moet worden geveild. Daarna varen we via het Friese houtdorp Grouw naar IJlst via Sneek. Met onze schepen willen we de keur van keurmeesters, meestermeters en houtkopers op laten draven, die daarvoor in enigszins passende kledij van rond 1890 moeten zijn gestoken. Die zelfde elite van houtmensen gaan ook op de veiling in Leeuwarden bieden bij de verkoop van het hout. Allereerst bij opbod en daarna bij afslag.
Houtvaert, een samenspel tussen SSRP en LVBHB van 19 tot 23 juli 2018

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter, PR en communicatie SSRP

     

Terug naar vorige pagina