De BERETANDEN van de SSRP, nummer 4 2017

16 september 2017

Hoe keren we het tij van passief naar actief

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!

Hoe betrekken ook wij de Nederlander bij zijn/haar Nationale Maritieme Identiteit? Die identiteit krijgen we bevestigd middels ‘de ander’. We staan te boek als ‘varende natie en handel drijven’. In uitgeholde boomstammen/kleine scheepjes beginnen we, met de afmetingen, die paste in de Hollandse wateren. Menig stad heeft deze geschiedschrijving. Tentoongesteld in de stedelijke musea en de nieuwsbrieven (media) schrijven over de symbolen en de eventuele helden die erbij horen. Maar dan…! Prachtige maritieme activiteiten in vele steden met vlootschouw en shantykoren etc. De bezoekers lopen massaal langs, vergapen zich aan zoveel pracht, krijgen dollartekens in de ogen wat het allemaal niet zal kosten aan onderhoud én allemachtig wat een boel werk om het varende te houden. Wat een gedoe allemaal…! Men maakt er foto’s van en gaat likkend aan een ijsje op een afstandje genietend toekijken.
In het toekijken zit het ‘pijnpunt’. Hoe keren we het tij van passief naar actief?

Restauratie van het Fries jacht 'Nut en Nocht' gebouwd door Lantinga, IJlst in 1908 (nu bijna 110 jaar!) door Martijn Perdijk van Wind&Water in Heeg.

Maritieme Nationale Identiteit

Waar is de trots dat die vloot ook van de ‘ijslikkende Nederlander’ hun Nationale identiteit is? In 9 seconden bekijken we een museumstuk en gaan al fotograverend de tentoonstellingen langs. De mobile telefoon wint het nu van de aandacht van het mobiele erfgoed?
We zijn voornemens om een Restauratiefonds in het leven te roepen, nu de SSRP een culturele ANBI-status heeft ontvangen. Het voordeel van belastingaftrek is één. De boodschap uitdragen om massaal bij te dragen aan zo’n fonds is twee. Wij zijn met diverse partijen in gesprek en al die partijen erkennen diezelfde problematiek hoe erfgoed te beschermen en te behouden. Dat schept in ieder geval een band om de koppen bij elkaar te blijven steken en door te pakken. Samenwerken!

Restauratie in 2015 van de zeeschouw 'Undine', gebouwd door J. Kok in Huizen in 1965 (nu ruim 50 jaar oud!), in eigen beheer door eigenaar Boudewijn Heuzinkveld.

Een toekomstbestendig Restauratiefonds

De Nederlandse scheepvaartmusea, de pijlers onder de oprichting van de SSRP in 1955, zijn partners binnen het Maritiem Portal. Een samenwerkingsverband vanaf 2016. Ook de FVEN, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en vele stichtingen die zoveel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland toegankelijk willen maken zijn aangesloten. Deze partijen zijn mooie gesprekspartners voor de SSRP… Hoe brengen wij op een professionele manier onze ingeschreven stamboekschepen onder de aandacht nu én in de toekomst op een moderne, digitale en ambachtelijke manier? 

De aanloop naar de oprichting van een toekomstbestendig Restauratiefonds…!

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, PR en communicatie

Terug naar vorige pagina