De BERETANDEN van de SSRP, nummer 5 2017

13 oktober 2017

Het Stamboek(archief)

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!

De Beretanden zonder n is de oude spelling, die gebruikt wordt in het boek van Mr.Dr. T. Huitema, Ronde en Platbodemjachten. De tweede herziene druk uit 1965, met een voorwoord van C.J.W. van Waning. Daarin geeft deze medeoprichter van de SSRP de beoogde visie weer, o.a. 'Het zo volledig mogelijk weergeven van gegevens van Ronde en Platbodemjachten en in het bijzonder van die, welke door hun bouw, sierlijkheid, dan wel uit historisch oogpunt als monument kunnen worden beschouwd'.
Anno 2017 is er aan de visie van de SSRP (citaat C.J.W van Waning) weinig veranderd: 'Alle gegevens welke van belang kunnen zijn voor de kennis van de historie, de traditie, de bouw, de bouwers en het zeilen met Ronde en Platbodemjachten'.
Het Stamboek bevat onvoorstelbaar veel historie en is digitaal geborgd bij de Koninklijke Bibliotheek te 'sGravenhage. Aanvullingen worden zorgvuldig toegevoegd aan het KB-archief. 

Het Fries jacht (hier nog Boeier) 'Lytse Bever', plaquette 239 in 1963 na uitgebreide restauratie (foto Theo Kampa)
Het Fries jacht (hier nog Boeier) 'Lytse Bever', plaquette 239 in 1963 na uitgebreide restauratie (foto Theo Kampa)

Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)

Wij kennen nu de FVEN met een onafhankelijk functionerend register. Bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de SSRP de grootste aangesloten behoudsorganisatie (BO).
De FVEN behartigt ook de belangen van die behoudsorganisaties en stimuleert de activiteiten die van belang zijn voor het varend erfgoed.
In het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) worden ingeschreven schepen onmiddellijk gekwalificeerd als 'Varend Erfgoed' en schepen, die 50 jaar of ouder zijn en aan alle criteria voldoen, worden als 'Varend Monument®' bestempeld. In de Criteria van de SSRP wordt in plaats van 50 jaar, de grens van 1950 (Categorie A en B), het absolute einde van de zeilende bedrijfsvaart, gehanteerd.

(Foto Theo Kampa 2005)
(Foto Theo Kampa 2005)

De FVEN steunt en coördineert initiatieven op het gebied van het behoud van Varend Erfgoed

Wij kennen de 'stenen monumenten' binnen onze steden in hun historische en beschermde omgeving. De historische havens zijn beschermd stadsgezicht in menig zichzelf respecterende Nederlandse stad en het historisch varend erfgoed en de varende monumenten hebben álle aandacht, geachte (wijlen) heren Van Waning, Halbertsma, Voordewind en Huitema!

Scheepseigenaren binnen de SSRP, overweegt u eens zorgvuldig, om uw schip, via de SSRP, in te schrijven bij het RVEN! Het register vullen met de schepen via de aangesloten BO’s, waar de FVEN de koepelfunctie heeft. 

Het boek Ronde en Platbodemschepen ligt, gekaft en wel, weer op menige salontafel binnen handbereik.

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP, PR en communicatie

 


 

SSRP doet mee aan de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder

Na een succesvolle eerste EOC-Traditionele Schepen Beurs in november 2016, staat de tweede gepland voor 10, 11 en 12 november 2017. Wederom het tweede weekend van november.
Met dit vaste weekend hoopt de organisatie een traditie te creëren waarbij alle liefhebbers van water en watersport, en natuurlijk van traditionele schepen, elkaar treffen in Den Helder. 

Ook deze keer heeft de FVEN geregeld dat Behoudsorganisaties een eigen ruimte in een grote stand kunnen bemannen. Een beetje vergelijkbaar met de vroegere beurs in Enkhuizen. Dit jaar gaat de SSRP ook gebruik maken van deze mogelijkheid. Wij hopen u daar ook te ontmoeten!

Wij zien u graag terug tijdens het tweede weekend van november. Kaartjes voor de EOC-Traditionele Schepen Beurs kunnen aan de deur en online gekocht worden en kosten €8. Met de volgende code krijgt u €2 korting op online bestelde kaartjes! Actie code is EOCTSB2017SSRP.

Ook dit jaar zal uw kaartje geldig zijn voor het hele weekend en kunt met uw toegangsbewijs ook het Reddingmuseum en Marine Museum op het terrein van Willemsoord bezoeken. 

Wilt u er een leuk weekend uit van maken en aan boord van één van de B&B schepen in de haven verblijven, dan kunt u zich daarvoor opgeven via de website of per email. 

Wilt u tijdens het evenement aanwezig zijn met uw schip? Neem dan gerust contact met ons op over de mogelijkheden en ligplaatsen op Willemsoord. 

Via info@traditioneleschepenbeurs.nl en meer informatie is te vinden op www.traditioneleschepenbeurs.nl

Hopelijk tot ziens in Den Helder! 

Terug naar vorige pagina