De BERETANDEN van de SSRP, nummer 7 2017

15 december 2017

Vanuit het bestuur

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..!

Binnen het bestuur vindt met ingang van komende jaarwisseling nog een bestuurswissel plaats. De huidige penningmeester Olav Loeber legt zijn functie neer. Zijn penningmeesterschap wordt met ingang van januari 2018 overgenomen door IJsbrand Dijkstra. Olav blijft lid van het bestuur SSRP.
Zowel Marion Levasier als Olav hebben het mandaat vanuit het bestuur om de belangen van de SSRP te behartigen binnen de FVEN.
De festiviteiten en dankwoorden betreffende de bestuurswisselingen, willen we in 2018 graag in een passende entourage met onze donateurs beleven. U wordt tijdig van de datum en de locatie/tijdstip op de hoogte gebracht.

Federatie Varend Erfgoed Nederland

Binnen de FVEN (Federatie Varend Erfgoed Nederland) zijn de voorzitter Marja Goud en vicevoorzitter/penningmeester Erik Pluijmers begin december 2017 afgetreden. De vacature voor secretaris FVEN is er al vanaf 2016. De FVEN faciliteert o.a. de Registercommissie, de commissie Wet- en Regelgeving en de Materialencommissie.
Midden november hebben de aangesloten 13 Behoudorganisaties (BO’s) met het aftredend FVEN-bestuur een vruchtbare brainstorm gehouden onder begeleiding van Frank Ratelband (onafhankelijk dagvoorzitter). Alle BO’s zijn eensgezind in de stellingname dat de FVEN moet blijven voortbestaan, het vertrouwen tussen de BO’s onderling zal moeten toenemen, de kerntaken voor het toekomstig DB van de FVEN geminimaliseerd zullen moeten worden en de functies wellicht voor enkele dagdelen financieel gehonoreerd moeten kunnen worden. Daarbij is net bekend geworden dat Olav Loeber tijdelijk de functie van vice-voorzitter FVEN gaat bekleden. Marion Levasier, al jaren lid van de RVEN (Register Varend Erfgoed Nederland), gaat in het nieuwe bestuur de functies evenementen en communicatie vervullen.

De avond werd positief in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam afgesloten, waarbij wij door hen gefêteerd zijn met een verzorgde broodmaaltijd. In groepsverband en positief nakauwend wandelen we terug naar Amsterdam Centraal, genietend van de verlichte historische schepen op het IJ.
Dit is toch waar we het allemaal voor doen… het Varend Erfgoed behouden en onder de aandacht brengen.

De ijzeren, geklonken tjotter 'De Wylde Bearch' (stamboeknummer 703), her-aangemeld met restauratieplan (foto Robin van Son)
De ijzeren, geklonken tjotter 'De Wylde Bearch' (stamboeknummer 703), her-aangemeld met restauratieplan (foto Robin van Son)

Aan het werk!

Inmiddels heeft de SSRP de functie van ambassadeur Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 aangevraagd én verkregen. PR zit in de portefeuille.

Daarbij is de Criteriumcommissie ook hard aan het werk! De ruim 20 schepen, die de afgelopen weken (op)nieuw zijn aangemeld bij de stamboekbeheerder hebben de heren van de Commissie de winterse wegen opgestuurd. Intussen is al een flink aantal voor opname of 'activering' in het Stamboek toegelaten. Bezoekt u de komende tijd eens de website van de SSRP om deze schepen en ook de aangepaste en gewijzigde criteria te bekijken. Misschien zijn er aanpassingen voor u van belang.

Het belastingvoordeel van onze status Culturele ANBI SSRP is voor onze donateurs en adverteerders ook een gewild digitaal leesbaar artikel.

Van harte wensen wij u prettige kerstdagen en in alle opzichten een begaanbaar 2018 toe.

Ik heb een goed voornemen voor 2018... U ook?

Ineke Verkaaik-Hogervorst

Vicevoorzitter, PR en communicatie SSRP

     

Terug naar vorige pagina