Het verslag van het 50 jarig jubileum van de Stichting Ronde & Platbodemjachten (SSRP) 2005 in Grou

5 augustus 2005

In 2005 is het 50 jaar geleden dat de SSRP is opgericht. Dat mocht natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Voor het bestuur was het zonneklaar dat Grouw de plaats moet zijn, waar het jubileum gevierd moet gaan worden. Gelukkig deelden gemeentebestuur en middenstand die mening. Er is door het lustrumcomité, samengesteld uit de SSRP, VSRP en RFR, ruim een jaar gewerkt aan een groot feest wat zich grotendeels rond hotel Oostergoo, zeg maar de bakermat, moest gaan afspelen.

Dat kun je niet alleen. Provincie, gemeente, middenstand en natuurlijk de directe partners, Hotel Oostergoo met familie Oost en jachtwerf de Blieken met familie Wester hebben aan de organisatie ook het nodige bijgedragen. Toen bekend werd dat H.M. Koningin Beatrix donderdags als admiraal zou gaan optreden, kwam er nog een belangrijke partij bij aan tafel. Met z’n allen hebben ze de schouders er onder gezet met als resultaat een groots jubileum. Ruim 210 schepen, oud en nieuw, en hun bemanningen waren in Grou aanwezig. Zij hebben meegedaan aan de diverse onderdelen zoals admiraalzeilen, vlootschouw en wedstrijden op de wateren rond en in Grou.

Zonder de inzet van de familie Oost van Hotel Oostergoo en familie Wester van 'de Blieken'  en alle andere partijen zoals gemeente, provincie, koster van de kerk, de middenstand van Grou en natuurlijk niet te vergeten Radio Boarnsterstim met haar live-uitzendingen rond het lustrum, was het het organisatiecomité niet gelukt een zo'n uitgebreid programma met zoveel schepen zo vlekkeloos te laten verlopen.

Chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen

Woensdag 3 augustus arriveerden de meeste deelnemers in Grouw en vonden hun ligplaats snel op aanwijzing van de havenmeesters onder leiding van Leo van de Berg. Het organisatiecomité, onder leiding van Marion Levasier en Rita Eissens, had met medewerking van Pieter Bos, Dries Verwaaijen en de diverse vrijwilligers, voor ieder schip een aantal rijk gevulde tassen klaar met daarin naast het Schippershandboek, ook de nodige buttons en niet te vergeten de plaquette.

Deze plaquette was ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan aangeboden door de K.Z. Oostergoo. Ook de middenstand van Grou had zich bij het vullen van de tassen van haar beste kant laten zien. De VSRP voorzag ieder schip daarnaast nog van een prachtig flesje beerenburg met op elke fles een ‘eigen’ etiket op naam van het schip, met daarbij de onontbeerlijke glaasjes met logo van de vereniging. Margot van Drongelen had de reünie ‘letterlijk’ opgesierd met vele foto’s van onze prachtige scheepssier aan boord van de veelal aanwezige schepen. Daarbij was in samenwerking met diverse winkels van Grou een puzzeltocht opgezet waarbij per etalage een vraag over de aanwezige scheepssier-foto moest worden beantwoord. De tocht eindigde in het plaatselijk museum De Trije Gritenijen waar een kleine expositie over scheepssier was ingericht, waaraan ook het Scheepvaartmuseum in Sneek een bijdrage had geleverd. Een ‘sierlijk’ randgebeuren!
Na de opening bij Hotel Oostergoo door onze voorzitter Romeo van der Borch met het hijsen van de jubileumvlag startte het programma als eerste onderdeel een symposium in de Sint Piterkerk.
Het thema was “Behoud, Daarom!”. Dagvoorzitter Peter Tolsma trad als gastheer op.

Romeo van der Borch sprak het openingswoord en reikte daarbij ook twee belangrijke wisselprijzen uit. De van Waning-prijs, die jaarlijks wordt toegekend aan diegene die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie van evenementen van Stichting en Vereniging viel dit jaar ten deel aan Tom Vos, onze onvolprezen stamboekbeheerder, die eind 2004 het bestuur van de SSRP heeft verlaten. De Aurelia-prijs, een 5-jaarlijkse wisselprijs ingesteld voor publicaties op het gebied van de ronde en platbodemjachten en de geschiedenis van onze scheepstypen, ging dit jaar naar Jan Kooijman, schrijver van diverse boeken. Daarna verzorgden een aantal gastsprekers een voordracht over diverse onderwerpen: Sytse ten Hoeve, directeur van het Fries Scheepvaartmuseum over ‘Scheepssier’, Marius Jonkhardt namens de Stichting ‘Driewerf’ over ‘Terug naar de oudheid’, Ria Geluk, voorzitter Stichting Behoud Hoogaars over ‘behoud’ en Martijn van Schaik, scheepsontwerper over ‘Licht op de toekomst’.
In en rond de Piterskerk werden rond en tijdens het openingsprogramma verschillende demonstraties verzorgd. Hennie Witteman liet zien hoe je professioneel kunt vergulden. George Ording liet samen met zijn zoon zien hoe het maken van blokken met historische hulpmiddelen prachtige resultaten kan opleveren. Ilse Oelbers gaf een demonstratie houtsnijden.

Na het openingsprogramma in de kerk begaf het gezelschap zich naar Hotel Oostergoo.

Daar vond de receptie plaats van het bestuur van de SSRP. Tijdens de receptie werd het bestuur een aantal prachtige cadeaus aangeboden. Voorzitter Th. A. Velsink bood, namens de Koninklijke Zeilvereniging ‘Oostergoo’ , de SSRP de eerste OOSTERGOO-penning aan voor al het goede werk dat de SSRP in de afgelopen 50 jaar heeft gedaan. Voorzitter Noud Smelt van de VSRP bood de SSRP een prachtig vergulde knop voor de vlaggenstok aan, die jaarlijks als blijvend cadeau aan de winnaar van de W.H. de Vos-prijs mag worden uitgereikt.

De avond werd afgesloten met een grote barbecue in de loods van jachtwerf de Blieken. In de door het comité van de Regionale Friese Reünie mooi versierde loods vonden alle aanwezigen een plekje, rijkelijk voorzien van alle lekkernijen die op de barbecue en de diverse tafels aangeboden werden. Aan de kant van de Blieken was de ligplaats geregeld voor het ‘Friese hout’. Een grote verzameling prachtige tjotters, Friese jachten en schouwen. Ook was daar de mogelijkheid gecreëerd voor de bemanningen om hun tent op te zetten. Een heel gezellig ‘eigen’ wereldje binnen de grote reünie.

Donderdag 4 augustus startte met het palaver in de grote zaal van Oostergoo. Derck Steenstra probeerde daar de aanwezige bemanningsleden uit te leggen wat de bedoeling is van admiraalzeilen en tekende daarbij alle manoeuvres uit die met de weersomstandigheden van die donderdag op het water van de schepen en hun bemanningen werden verwacht. Het weer werkte perfect mee. Mooie wolkenpartijen tegen een blauwe lucht maakten van het hele gebeuren een prachtig, echt Nederlands, plaatje.

’s Morgens werd er door de diverse eskaders geoefend met de ‘Ouderhoek’ als admiraalschip. Dat ging lang niet altijd goed. De meeste eskaders moesten duidelijk aan elkaar wennen. Maar een slechte generale belooft niet altijd een slechte uitvoering. Dus ’s middags werd alles nog een dik overgedaan, maar toen veel beter, toen de Groene Draeck met aan boord admiraal H.M. Koningin Beatrix arriveerde. Alle eskaders brachten haar binnen de gestelde tijd van anderhalf uur de groet en voor de talrijke toeschouwers rondom het Pikmeer was dat een geweldig gezicht.

In de grote zaal speelde de Zuid-Amerikaanse swingband de Sofritio’s. Vele voetjes gingen daar na het buffet nog van de vloer. In het restaurant zelf musiceerde het duo de Zilte Muse met hun grote repertoire zeemansliedjes. Ook zij mochten zich in een belangstellend publiek verheugen.

Vrijdag 5 augustus hadden beide zeilverenigingen in Grou de handen in één geslagen om de aanwezige schepen spectaculaire wedstrijden te laten verzeilen. Het weer was ten opzichte van de dag ervoor wat ruwer en natter. Maar dat deerde de meeste deelnemers niet. De kleinere schepen zeilden twee korte wedstrijden in de veelal stromende regen en de grote schepen één langere wedstrijd onder dezelfde weersomstandigheden. Nat en moegestreden, maar wel voldaan meerden de schepen aan het eind van de middag weer aan de diverse kades af voor de prijsuitreiking en afsluiting van de reünie.

In de grote tent werden door Noud Smelt als voorzitter van de VSRP de diverse prijzen uitgereikt. Vervolgens sloot Romeo van der Borch de reünie af met een dankwoord aan al diegenen die de reünie mogelijk hadden gemaakt en natuurlijk ook aan de deelnemers die de manifestatie een imposant gezicht hadden gegeven met de aanwezigheid van hun schepen.

Op donderdag en vrijdag was er voor de kinderen ook veel te doen. Nieke Rijnders en helpers zorgden voor mooie prinsjes en prinsesjes op donderdag en clown Joepie hield de kinderen op vrijdag aan hun stoeltjes genageld. Donderdag tussen de middag werden alle kinderen met een aparte pendel boot bij hun ouders op het eigen schip gebracht om het echte admiraalzeilen die middag zelf ook mee te kunnen maken.

De jeugdcommissie had voor de oudere jeugd een aantal aparte onderdelen aan het programma toegevoegd.

Woensdagmiddag na de officiële opening hebben we met veel mensen een valkentocht gehouden. We zijn met zeven valken over de Wijde Ee en het Pikmeer gezeild. Het was gezellig en er was een goede wind, en de regen hield er even mee op.
Woensdagavond na de barbecue zijn we met een aantal mensen van 16 jaar en ouder naar discotheek "de Treemter" gegaan, waar we genoten hebben van het schuim.

Donderdagavond was er een jeugddiner, met karaoke, wat een groot succes was.

Vrijdagavond was er een avondspel, waarbij iedereen van alles overal vandaan moest halen, zoals de gebruiksaanwijzing van een wasmachine (niet gelukt), tot een roze, rode en blauwe cocktail (wel gelukt).
Na afloop van de officiële Lustrumreünie nodigde het Comité van de regionale Friese Reünie iedereen die daarvoor belangstelling had, uit om gezamenlijk te eten aan boord van een rondvaartboot. Een herhaling van het succesvolle initiatief een jaar geleden in Heeg, tijdens de lustrumreünie van de RFR in 2004. Zaterdags organiseerde bet Comité voor belangstellenden een zeiltocht naar en door de prachtige Princenhof. Deze tocht ging volgens het vorig jaar ingevoerde toertochtmodel. Helaas was het weer een beetje spelbreker.

De hele reünie was een aaneenschakeling van mooie PR voor onze ronde en platbodemjachten. Bijna alle bestuursleden hadden tijdens de het admiraalzeilen een taak aan bij één van de aanwezige radio- en televisiestations. Radio Boarnsterstim en RTV Fryslân waren tussen 3 en 6 live in de lucht vanaf het water. Ook de NOS was met het programma NOS-actueel van Maartje van Weegen met een boot aanwezig op het water.

Tijdens en na de reünie werd er door de schrijvende pers een kleurrijk beeld geschetst van alle gebeurtenissen.

Het organisatiecomité kan terugzien op een zeer geslaagde lustrumreünie!

Tot het volgend jaar tijdens weer een ‘gewone’ reünie, die overigens ook erg gezellig zijn!

 

Fotoalbum SSRP Lustrumreünie 2005

Fotoalbum SSRP Lustrumreünie 2005 in Grouw - Jan Eissens

 

Spiegel der Zeilvaart: Bijlage in het kader van het 50 jarig Lustrum Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

In het kader van het 50 jarig Lustrum is er een aparte bijlage bij de Spiegel der Zeilvaart van Augustus 2005 verschenen.

In de bijlage hebben we een aantal “scheepsverhalen” opgenomen, handelend over een aantal in het Stamboek geregistreerde schepen en hun eigenaren.

pdf SSRP - 50 jaar, bijlage bij de Spiegel der Zeilvaart van juli/augustus 2005

Terug naar vorige pagina