In Memoriam H.G. Van Slooten

24 juli 1994

Op zondag 24 juli 1994 overleed te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd de heer H.O. van Slooten, erelid van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

De heer Van Slooten was een der oprichters van de Stichting en had grote verdiensten voor de zeilsport in het algemeen en het ronde en platbodemjacht in het bijzonder. Zo was hij onder meer gedurende vele jaren secretaris van de Kon. Zeilvereeniging Oostergoo. In 1953/'54 maakte hij deel uit van de Boeiercommissie die het initiatief nam tot de verwerving van het Friese Statenjacht 'Friso'. In Friesland was hij bovendien op talloze cultureel/maatschappelijke terreinen actief. Van zijn hand verschenen ettelijke uitmuntende artikelen over oude Friese jachten, waarvan de bundel monografieën van de Stichting mede getuigt. Samen met zijn vrouw riep hij de Aurelia-prijs in het leven, bedoeld als stimulans voor het publiceren over het oud-vaderlandse jacht. Als blijken van waardering voor zijn werk was de heer Van Slooten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en voorts werd hem de Zilveren Anjer toegekend. Daarnaast werd hem in 19984 de WH de Vosprijs uitgereikt door de SSRP.

De SSRP en de VSRP gedenken hem als een warme, markante persoonlijkheid, die vanaf de oprichting in 1953 op zeer kundige en enthousiaste wijze de belangen van Stichting en Vereniging heeft gediend.

Gytsjerk, Rienk Wegener Sleeswyk.

Terug naar vorige pagina