In Memoriam Jan Gerrit Braaksma

26 augustus 2015

In Scheepshistorie nummer 20 staat het trieste bericht van de hand van Henk van der Biezen dat Jan Braaksma is overleden. Jan Gerrit Braaksma (13-02-1956) overleed na een kort ziekbed op 26 augustus 2015 in zijn woonplaats Lelystad. In 2011 kreeg de SSRP voor het eerst contact met Jan Braaksma. Dat was tijdens zijn research voor het boek "De Verdwenen schepen van de Dongeradelen". Hij bood toen aan om zijn verzamelde informatie over werven en werfboeken en bestekken voor publicatie op onze website aan ons ter beschikking te stellen. Dat hebben we toen met beide handen aangenomen en merken nog steeds dat daar veel belangstelling voor is. Daarna mochten wij ook diverse van zijn publicaties plaatsen in ons hoofdstuk Uit het Stamboek. Wij zijn nu nog in afwachting van zijn laatste boek: "Blazers, blazers en nog eens blazers". Wanneer dat is verschenen, plaatsen wij natuurlijk een recensie in ons hoofdstuk Boeken. De SSRP is Jan G. Braaksma veel dank verschuldigd voor zijn steun aan onze werkzaamheden!

Het bericht in Scheepshistorie nummer 20

Ik heb Jan Braaksma leren kennen in de periode dat hij aan zijn boek "De verdwenen schepen van de Dongeradelen" werkte. Ik kon hem daarbij op bescheiden wijze helpen met wat tekenwerk. Die samenwerking resulteerde in een aantal door hem geschreven verhalen voor Scheepshistorie. Tijdens lange telefoongesprekken in die tijd werd wel duidelijk dat Jan goed was ingevoerd in de klassieke Friese scheepsbouw, maar daar ook boeiend over kon vertellen. In zijn verhalen zijn archeologische aspecten vaak het startpunt, het werd door hem gebruikt als bewijs binnen de min of meer theoretische discussie over bouwvormen en scheepstypering.

Zijn eerste artikel in Scheepshistorie betrof een archeologische vondst in één van de IJsselmeerpolders waarbij zijn kennis van botters en aanverwante scheepstypen volledig tot z'n recht kwam. Vanaf die tijd hebben wij intensief samengewerkt en Jan's brede kennis van de Friese scheepsbouw alsmede zijn uitgebreide maritieme netwerk in het noorden van Nederland resulteerde dan ook in de uitnodiging toe te treden tot de redactie van Scheepshistorie. Vol overtuiging ging hij op ons voorstel in en begon direct en krachtdadig zijn netwerk in te schakelen met als gevolg dat van verschillende kant medewerking werd toegezegd. Gelijktijdig verscheen in Scheepshistorie van zijn hand een serie over de Friese schouw en ligt er momenteel nog een serie klaar over de punter. Ook in deze twee series vormen archeologische vondsten de grondslag waardoor de authenticiteit van de beschrijvingen bijzondere betekenis heeft gekregen.
Enkele weken voor zijn overlijden hadden wij bij mij thuis nog een lang gesprek waarbij zijn schrijvers aspiraties - hij had kort daarvoor een nieuw boek afgerond en bij de uitgever neergelegd - en zijn redactionele uitdaging voor Scheepshistorie uitvoerig werd besproken. Dat zijn gezondheidstoestand zo'n dramatische wending zou nemen kon niemand vermoeden, ook hijzelf niet. Het bericht van zijn overlijden kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel op onze redactie binnen.

De redactie van Scheepshistorie wenst de familie veel sterkte met de verwerking van het verlies.
Henk van der Biezen

Terug naar vorige pagina