In memoriam Mr. Dr. T. Huitema

29 juni 2000

Op 29 juni overleed in zijn woonplaats Wassenaar Mr. Dr. T. Huitema, erebestuurslid van de SSRP sinds 1981, op de leeftijd van 87 jaar. Hij was in 1953 met zijn tjotter "Elisabeth" aanwezig op de eerste reünie van Friese Ronde jachten in Grouw en fungeerde vanaf de oprichting in oktober 1955 als secretaris-penningmeester van de SSRP. 

Hij heeft deze functie tot 1977 bekleed en trad nadien nog tot 1981 op als voorzitter. Hij heeft als geen ander zijn stempel gedrukt op de eminente wijze, waarop de mannen van het eerste uur gestalte gaven aan hun statutair vastgelegde credo, het wekken van belangstelling voor het ronde en platbodemjacht.
Hij was vanaf het begin de spil van het inschrijvingsbeleid. Samen met zijn secretaresse verzorgde hij de documentatie van het Stamboek. In het begin lag daarbij de nadruk op de schepenlijsten, eerst jaarlijks als eenvoudige stencils uitgegeven doch vanaf 1963 gedrukt en voorzien van een kaftje. Ook zijn jaarverslagen ondergingen een soortgelijke metamorfose. Vanaf 1968 werden er foto's in opgenomen en een jaar later deed de gekleurde voorplaat zijn intrede.

Naast dit alles zag hij nog kans om op het publicitaire vlak indrukwekkende bijdragen te leveren aan de doelstellingen van de Stichting. Hij redigeerde het standaardwerk van de SSRP, "Ronde en Platbodemjachten", voor het eerst uitgekomen in 1962 en nadien zesmaal herdrukt, voor het laatst in 1994. In 1967 kwam de filmdocumentaire "Van Klik tot Kluiver" tot stand waarover hij in het in 1980 als Stichtingsmonografie uitgegeven verslag "25 Jaar Stamboek" zegt: "Het past de "regisseur" uiteraard niet over deze film - bekroond op een filmfestival in Cortina d'Ampezzo - de loftrompet te steken, maar de Stichting heeft aldus naar mijn stellige overtuiging een uitmuntende prestatie van voorlichting gegeven, geheel passend in de statutaire doelstelling".
Andere bijdragen aan de Stichtingsmonoqrafieën van zijn hand waren:

  • "Lemsteraken, van visserman tot jacht", later ook in druk verschenen,
  • "Ronde jachten van Visser - Paterswolde",
  • "Het Friese jacht Argo",
  • Een stranding bij Wassenaar" en
  • "Courlis, een Antwerpse Knots".

Van 1977 tot 1981 nam Huitema het voorzitterschap waar tot een opvolger was gevonden in de persoon van Frans Jorissen. De winterreünie in Sneek op 21 februari 1981 was het moment van zijn officiële afscheid, samen met H.G. van Slooten. Beiden werden bij die gelegenheid tot erebestuurslid benoemd en de burgemeester van Sneek maakte bekend, dat Huitema was benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Naast de tjotter "Elisabeth" was Huitema eigenaar van de houten Wieringer bol "Eudia", gebouwd in 1901 en opgenomen in de eerste schepenlijst van de Stichting uit 1954. Hij liet het jacht in dat jaar bij Van der Meulen ingrijpend restaureren. In 1986 moest hij er afstand van doen en wij mogen ons wederom gelukkig prijzen dat ook dit jacht nog steeds is opgenomen in ons donateursbestand en een sieraad is voor onze vloot. De tjotter "Elisabeth" was bij zijn overlijden nog steeds in zijn bezit en had ligplaats bij zijn woonboerderij in Giethoorn waar hij jaren lang elke week enige dagen placht door te brengen.

Ere-Bestuurslid Mr. Dr. T. Huitema heeft geheel op zijn eigen wijze, met volle inzet het belang van de SSRP gediend, Wij zijn hem daarvoor zeer veel dank verschuldigd. Mogen hij rusten in vrede.

Terug naar vorige pagina