Uit het Stamboek 2015 Nr 11 - Behou(d)t het Goede

29 november 2015

Onbekende Hoogaars in Dordrecht

Wat er ooit allemaal is vastgelegd.

Deze ansicht is ooit verkocht in Dordrecht, de locatie volgens het bijschrift is “Nieuwehaven”. Er ligt een mooie hoogaars op de voorgrond. Het is onduidelijk welk schip dit is. Ze heeft een kajuit en daarmee mag je veronderstellen dat ze als jacht gebruikt werd.

Dordrecht: Schepen en menschen rondom de (later) Koninklijke Dordtsche Roei- & Zeilvereeniging

In 1981 heeft  Mr. A. Blussé van Oud-Alblas (1904) zijn herinneringen aan schepen,die rond 1920 een ligplaats hadden in Dordrecht opgeschreven. Het is een relaas van negen kantjes. Zijn verhaal heb ik er op nageslagen omdat het misschien uitsluitsel gaf over deze Hoogaars. Helaas leverde dat niet het gewenste resultaat op. 
Wel beschrijft hij iets heel anders en waarschijnlijk geeft dat meer informatie over deze foto: hij noemt de handelaar Jan Mijnders, die met zijn gezin woonde op de Nieuwe Haven aan boord van een oude stoomboot. Volgens een factuur bestonden zijn bedrijfsactiviteiten uit:  “Verhuren, Verkoopen, Bewaren en onderhouden van Pleiziervaartuigen”.  Samen met Hein Buikhuizen heeft Jan Mijnders volgens overlevering de nodige “kunststukken” verricht.
 
 “ …….. Een ander geval gold een Tholensche Hoogaars, een werkelijk heel mooi schip. Zij had een erg slecht boeisel. Jan en Hein namen haar onder handen en als jongetje heb ik haar met mijn vader staan bewonderen toen ze klaar was met  een  spiksplinternieuw, glanzend gevernist boeisel. Mijn vader merkte op, dat ze zoo weinig berghout had en toen kwam de aap uit de mouw. Zij hadden het oude boeisel gewoon laten zitten en er nieuw eiken over heen gespijkerd. Wat niet ziet, dat niet deert.  ……”
 
Zijn op deze ansicht de bewuste Hoogaars en de werklocatie van Jan Mijnders te zien?

Mr. A. Blussé van Oud-Alblas: Dordrecht: Schepen en menschen rondom de (later) Koninklijke Dordtsche Roei- & Zeilvereeniging

Mr. A. Blussé van Oud-Alblas was tijdens zijn leven zelf ondermeer eigenaar van de Lemsteraak Orion.

Gerard ten Cate

Terug naar vorige pagina