Uit het Stamboek 2015 Nr 2 - Behou(d)t het Goede

28 februari 2015

Waar de mast ophoudt - De Mastwortel

Wat er ooit allemaal is vastgelegd en nog steeds wordt gecorrigeerd en aangevuld.
Waar houdt de mast op?? - De Mastwortel.
Tijdens de beurs Boot Holland 2015 in Leeuwarden werd er een aantal keren naar het fenomeen mastwortel gevraagd. Niemand wist exact te vertellen waar dit stuk scheepssier vandaan komt en welke mogelijke betekenis de vorm en en diverse gebruikte symbolen hebben. Omdat de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten al jaren tijdens de voorjaarsbijeenkomst de van Waningprijs in de vorm van een tuigje met een rijk versierde mastwortel uitreikt, vinden wij het een aardig idee om uitgebreider aandacht te besteden aan De Mastwortel.

Mastwortel - Onderdeel Tuigje Van Waningprijs (links - onder, rechts - boven)
Mastwortel - Onderdeel Tuigje Van Waningprijs (links - onder, rechts - boven)

"Het Tuigje"

“Het Tuigje is bij de Stichting al snel na de oprichting een herkenningsteken geworden. Op de eerste reünie voor ronde jachten in 1953 in Grou, dus voordat de SSRP in 1955 werd opgericht,  kregen alle deelnemers een tuigje mee als aandenken van de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo. Het was verfijnd maar eenvoudig uitgevoerd. Heeft “Oostergoo” hiermee de mastwortel weer op de traditionele jachten gezet? Is hierdoor de indruk ontstaan dat een mastwortel op ronde jachten hoort? 

De aanleiding voor nader onderzoek door Gerard ten Cate

De mastwortel is een oude versiering, die vroeger vrijwel bij alle binnenschepen voorkwam. Inderdaad kun je op veel oude 17e en 18e eeuwse modellen en schilderijen de mastwortels terugvinden. Klein, groot, recht en krom. In de bekende Nederlandse scheepvaartmusea worden ze als scheepssier getoond. Van zilver werden ze wel als prijs bij wedstrijden verzeild. 

Gerard heeft er een paar nachtjes over gedroomd en een aantal "kenners" geraadpleegd.

Het resultaat van zijn studie - WAAR DE MAST OPHOUDT - vindt u in ons hoofdstuk "Uit het Stamboek".

Belangrijke evenementen voor de SSRP in 2015

Langzamerhand is er meer bekend over de belangrijke evenementen in 2015 waar de SSRP bij betrokken is.

2015 is door de SSRP uitgeroepen als 'jubeljaar', vanwege het 60-jarig bestaan. Dat gaan we groots in Lemmer vieren op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni. We doen het samen met Watersportvereniging "De Zevenwolden", die in 2015 150 jaar bestaat.

Vanaf 11 maart staan we met een mooie ontmoetingsplek op de HISWA in Amsterdam. U bent van harte welkom!!!!
 
Lees alles over: Hiswa, Voorjaarsbijeenkomst, Jubileumreünie Lemmer, Sail Amsterdam, en nog meer ......

Terug naar vorige pagina