Uit het Stamboek 2015 Nr 8 - Behou(d)t het Goede

31 augustus 2015

Uit het archief van scheepswerf de Vlijt in Aalsmeer

Huib de Vries is samensteller van de website over de historische scheepswerf de Vlijt in Aalsmeer. Gerard ten Cate ontving de volgende bijdrage van hem. Huib schrijft: Deze foto komt uit de nalatenschap van mijn grootvader C.J.W. (Johan) de Vries (1868-1947), die in 1906 zijn scheepswerf in Aalsmeer begon. 

Oorspronkelijk bouwde hij werkboten voor de Aalsmeerse bloemenkwekers zoals pramen, bokken en punters. Echte punters, dus met een scherpe achterspiegel, werden veel op het grote Haarlemmermeer gebruikt, maar na de droogmaking veranderde dit scheepstype. De scherpe achtersteven werd vervangen door een rechte, zeshoekige spiegel en de benaming van dit model boot was: Grundel

Punters en Grundels

Grootvader bleef echter altijd het woord „punter” gebruiken, zoals ook mijn vader dat later deed. De grundels werden gemaakt van eikenhout en waren ongeveer 4.50 m lang, 1.45 breed en 0.55 diep. Omstreeks 1910 rekende De Vries ƒ 115 voor het bouwen van een grundel. De zijzwaarden konden extra worden geleverd, samen kostten die ƒ 8,07. 
Toen in 1912 Aalsmeer een eigen spoorstation kreeg, trokken veel watersporters vanuit Amsterdam naar de Westeinderplassen. Er kwamen jachthaventjes, zoals die van Jochem Dragt die in 1915 werd opgericht. Twee watersportverenigingen uit die tijd, "Nieuwe Meer” en "Westend” bestaan nog steeds. Grootvader De Vries ging vanaf die tijd ook jachten repareren en bouwen. Altijd van hout, pas veel later waagde hij zich met zijn zoons ook aan stalen zeil- en motorbootjes.

Achterop de foto heeft grootvader met potlood geschreven: zes meter lang punterjacht. Jammer genoeg staat er geen jaartal bij, noch de naam van de boot. Toen ik vandaag de foto op de computer nog eens extra vergrootte viel mij ineens het clubvlaggetje in de top van de mast op. Het is de vlag van wsv „Westend” uit Aalsmeer. Verder is niets meer van deze grundel bij mij bekend.
Aan het eind van zijn leven bouwde Johan de Vries voor zijn plezier een tweetal eikenhouten modelletjes van grundels, een heeft een lengte van 1.20 meter. Beide modellen staan opgesteld in het kantoor van Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer. Op het fotootje uit 1940 grootvader De Vries, ik heb hem nog persoonlijk gekend.

Op de pagina van de werf "De Vlijt" kunt u nog veel meer informatie over de werf vinden.

Huib de Vries

De zomervakanties zijn weer voorbij

De afgelopen weken draaide het secretariaat en Stamboekbeheer op een laag pitje omdat er werd gevaren. In die periode hebben we vele reacties via de mail, waaronder ook diverse (her)aanmeldingen voor het Stamboek, ontvangen. Via de moderne techniek konden we onderweg al een aantal afhandelen, de rest volgt nu zo spoedig mogelijk. Overigens hebben we in diverse havens 'onze' vrolijke oranje wimpel zien wapperen! 

De grote Evenementen en Reizen in 2015 zijn ook weer voorbij

Heeft u bijzondere ervaringen met uw, in het Stamboek ingeschreven, schip meegemaakt tijdens de vakantie reizen of de grote Evenementen? Deel ze met met ons en wij plaatsen ze bij uw schip op de website. Als het uitgebreidere, met veel beelden gelardeerde verhalen zijn, kunnen we die ook in onze rubriek Er*varingen plaatsen. 

De SSRP factuur voor 2015

Vlak voor de vakantie van het Secretariaat zijn de automatische Incasso's en de facturen voor 2015 nog verstuurd. Daarop hebben we diverse Machtigingen voor Automatische betalingen mogen ontvangen. Voor u goedkoper en voor ons veel makkelijker. Wanneer u een factuur heeft ontvangen en deze nog niet heeft betaald, verzoeken we u dat zo spoedig mogelijk te doen.