Uit het Stamboek 2015 Nr 9 - Behou(d)t het Goede

30 september 2015

Bijzondere Beelden uit het Verleden

Het vaarseizoen is nagenoeg weer voorbij. Vele Stamboek-jachten hebben Friesland doorkruist en zijn vast ook in Grouw geweest. Een plaats waar de tijd zeker niet stil heeft gestaan. De afgelopen zomer heeft er een aantal scans van oude ansichten uit Grouw onder een aantal Stamboek begunstigers gecirculeerd. Vaak is het onduidelijk hoe oud de afbeelding op de ansicht is. Op de volgende ansicht reageerde Sybren Kingma Boltjes.

Zijn beschrijving is als volgt ('s nachts geschreven)

“Nog iets aardigs bij deze foto. Hier zien wij dat de Nieuwe Kade nog niet is aangelegd. Dus de foto is van voor 1923 (uit mijn hoofd) Bovendien zien wij dat één van de huisjes wordt verbouwd. De voorgevel van het huisje links van het hoge doktershuis ligt open. Dit is de verbouwing die mijn overgrootvader liet doen. Het eerdere pakhuisje wat je op eerdere foto’s met luiken ziet wordt een woonhuis met een fraaie gevel met ramen. Hij gebruikte het zomers de zeilknecht Jelle Sytema woonde er de rest van het jaar. Het jaar van die verbouwing uit het hoofd 1919. Ik kan het opzoeken maar het is beter dat ik naar bed ga nu.” 
Een half uur later volgde nog een reactie:
“Ik kon het toch niet laten. Uit het kasboek wat bij mijn opa ook een soort dagboek was blijkt. Pakhuis gekocht maart 1913 rekening van de verbouwing augustus 1913”.
                                                                                                                                                 “Goede nacht Sybren” 

De foto op deze ansicht is dus genomen in 1913.

Grouw in vroeger jaren

Op deze verstilde foto is hotel Oostergoo in Grouw te zien. Een plek die bijna iedere watersportende Nederlander wel kent vanaf het water of vanaf de wal. Het Stamboek heeft hier haar bakermat en er zijn de nodige keren onvergetelijke reünies gehouden. 

Aan de overkant van het water is een rijtje botenhuizen te zien. Net als hotel Oostergoo zijn deze botenhuizen nog altijd in gebruik. Op een erg regenachtige augustusavond is de volgende foto gemaakt van dit rijtje botenhuizen. 

Je zult er als boot maar in mogen liggen. Dat het Fries jacht 'Mercurius' er een ligplaats heeft is duidelijk. Het prikkelt je nieuwsgierigheid.

Veel meer Bijzondere Beelden vindt u hier.

Terug naar vorige pagina